Cena Martina Černohorského

Díky finančnímu daru, který věnoval prof. Martin Černohorský Jednotě českých matematiků a fyziků, byla zřízena Cena Martina Černohorského za přínos fyzikálnímu vzdělávání. S osobností profesora Martina Černohorského se můžete stručně seznámit v jeho medailonku.

O udělení Ceny Martina Černohorského se mohou ucházet ti, jimž se podařilo dosáhnout významný přínos v oblasti fyzikálního vzdělávání v posledních dvou letech. Laureátem se může stát fyzická osoba nebo kolektiv za společné dílo. Kandidáti na cenu mohou být navrženi jinými osobami, nebo mohou svou nominaci podat sami za sebe.

18. 11. 2022 Jana Procházková


<span>Profesor Martin Černohorský během jednoho z rozhovorů, které s ním vedl doktor Paul Burnett, historik z Kalifornské univerzity v Berkeley. Brno, Rektorát Masarykovy univerzity, 8. července 2018. Foto Marie Fojtíková.</span>

O jejich udělení rozhodne nezávislá porota složená z předních fyziků z akademických pracovišť a škol v České republice. Na nominované osoby nejsou stanovena žádná další omezení, týkající se např. členství v JČMF nebo státní příslušnosti. Nominace pro kolektiv jsou povoleny pro stejný projekt nebo pro společnou práci, která byla dokončena v posledních dvou letech.

Nominace se podávají prostřednictvím online formuláře do 31. prosince 2022. Další informace najdete na webu Soutěže a ceny.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.