Cena Milady Paulové 2021

MŠMT ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. vyhlašuje 13. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě. Cena Milady Paulové za rok 2021 bude udělena v oblasti matematiky.

21. 7. 2021 Jana Procházková

Cena Milady Paulové si každý rok klade za cíl upozorňovat na úlohu a významný přínos žen v nejrůznějších oborech. Záměrem letošního vyhlášení Ceny Milady Paulové je podpořit působení žen v oboru matematika v českém výzkumném prostředí. MŠMT ocení celoživotní přínos žen tomuto vědeckému oboru ve snaze přispět ke zviditelnění těch, jejichž vědecká práce je pro rozvoj oboru dlouhodobě nejzásadnější. Cena Milady Paulové je spojena s finančním oceněním ve výši 250 000 Kč.

Podmínky pro nominaci do soutěže:

  • vědkyně aktivně působící v oblasti matematiky,
  • zásadní přínos rozvoji oboru,
  • vynikající profesní i lidské vlastnosti (vedení týmu, studujících, osobní angažovanost, aktivity v občanské sféře atd.),
  • profesní kariéra zejména po roce 1990 (možnosti některých vědkyň byly v rámci předchozího režimu výrazně omezeny – tato skutečnost bude při hodnocení reflektována),
  • profesní působení převážně na území České republiky. 

Nominaci je potřeba odeslat nejpozději do 10. září, ale pro zaslání nominace jménem pana rektora zašlete podklady do 10. srpna 2021. Další informace najdete na webu Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci a na stránkách MŠMT.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.