Cena MŠMT za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje cenu za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Tu je možné udělit fyzickým osobám za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené na základě podpory poskytnuté z účelových nebo institucionálních výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace z rozpočtové kapitoly MŠMT, od jejichž uplatnění neuplynulo do data předložení návrhu na udělení Ceny více než pět let.

1. 9. 2020 Jana Kříbková

Návrhy do soutěže podává rektor. Kompletní podklady posílejte v elektronické formě nejpozději do 17. září 2020 na Odbor pro akademické záležitosti RMU (k rukám Mgr. Radky Mrázkové). Je nutné, aby nominace byla předem odsouhlasena děkanem fakulty. Návrhy jménem rektora musí být na MŠMT předloženy do 30. září 2020.

Statut ceny a další informace najdete zde.

Více článků

Přehled všech článků