Cena MŠMT za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2021

Cenu je možné udělit fyzickým osobám za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené na základě podpory poskytnuté z účelových nebo institucionálních výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace z rozpočtové kapitoly MŠMT, od jejichž uplatnění neuplynulo do data předložení návrhu na udělení Ceny více než pět let.

29. 7. 2021 Jana Procházková

Při výběru posuzuje ministerstvo zejména přínos výsledků dosažených v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, případně aplikací těchto výsledků, pro Českou republiku a mezinárodní význam dosažených výsledků.

Návrh se zasílá na vyplněném formuláři spolu se dvěma odbornými posudky a předkládá jej rektor MU. Z tohoto důvodu prosíme o předložení nominace ve dvou vyhotoveních nejpozději do 10. září 2021. Návrhy se předkládají na MŠMT nejpozději do 30. září 2021.

Další informace najdete na webu Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci a na stránkách ministerstva.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.