Cena MŠMT za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2022

Cenu je možné udělit fyzickým osobám za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené na základě podpory poskytnuté z účelových nebo institucionálních výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace z rozpočtové kapitoly MŠMT, od jejichž uplatnění neuplynulo do data předložení návrhu na udělení Ceny více než pět let.

18. 7. 2022 Jana Procházková

Při výběru fyzických osob navrhovaných na udělení Ceny posuzuje ministerstvo zejména přínos výsledků dosažených v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, případně aplikací těchto výsledků, pro Českou republiku a mezinárodní význam dosažených výsledků.

V jednom kalendářním roce lze dělit jednu nebo více Cen v souhrnné výši až 500 000 Kč. O počtu Cen a jejich výši rozhoduje ministr na návrh Komise pro udělování Ceny.

Návrh předkládá rektor Masarykovy univerzity, z tohoto důvodu prosíme o předložení nominací na formuláři s řádně vyplněnými náležitostmi na k rukám Mgr. Procházkové nejpozději do 31. července 2022. Veškeré náležitosti návrhu najdete na webu Soutěže a ceny.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.