Cena MŠMT za vynikající vzdělávací činnost na VŠ

Cílem Ceny MŠMT za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole je upozornit na význam a důležitost kvalitní vzdělávací činnosti na vysokých školách, ocenit vynikající práci vysokoškolských učitelů, vyzdvihnout příklady dobré praxe a významné inovace v oblasti vzdělávací činnosti.

2. 9. 2021 Jana Procházková


Zdeněk Bochníček, laureát <span>Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole pro rok 2019. Foto: <a rel="noopener" href="https://www.facebook.com/msmtcr/photos/a.424116564463550/1385259801682550/" target="_blank">Archiv MŠMT</a>.</span>

Osoba navržená na ocenění musí být zaměstnancem vysoké školy a musí vykonávat vzdělávací činnost. Ocenění se uděluje za vynikající vzdělávací činnost nebo za významnou inovaci ve vzdělávací činnosti v období tří let před podáním nominace, přičemž důraz je kladen na konkrétní vzdělávací počiny.

Ocenění tvoří diplom a další věcné nebo peněžní ocenění v hodnotě do 100 000 Kč. V kalendářním roce může být uděleno nejvýše 5 těchto ocenění.

V letošním roce byla vyhlášena také Cena MŠMT za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2021, přičemž ocenění mohou získat v souhrnné výši až 500 000 Kč.

Termín pro zaslání podkladů do obou soutěží je 10. září 2021. Podrobné informace najdete na stránkách Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.