Cena MŠMT za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uděluje každoročně cenu za vynikající vzdělávací činnost nebo za významnou inovaci ve vzdělávací činnosti na vysoké škole. Cílem je upozornit na význam a důležitost kvalitní vzdělávací činnosti na vysokých školách, ocenit vynikající práci vysokoškolských učitelů, vyzdvihnout příklady dobré praxe a významné inovace v oblasti vzdělávací činnosti a rovněž podnítit diskuzi o kvalitní výuce na vysokých školách.

2. 9. 2020 Jana Kříbková

V případě zájmu o podání nominace jménem rektora zašlete kompletní podklady k rukám Mgr. Radky Mrázkové do 26. září 2020. Je nutné, aby nominace byla předem odsouhlasena děkanem fakulty.

Termín pro odeslání nominací do soutěže je do 30. září 2020.

Podrobné informace naleznete na internetových stránkách soutěže.

Více článků

Přehled všech článků