Cena Rudolfa Lukeše

Hlavním posláním ceny je zviditelnění nejlepších vědeckých osobností a jejich úspěchů, a tím i zvýšení motivace vědecké obce k dosahování excelence. Cenu uděluje elitním vědcům a vědkyním z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie Odborná skupina organické, bioorganické a farmaceutické chemie České společnosti chemické ve spolupráci s Nadací Experientia za vynikající soubor původních prací z oboru publikovaných v posledních 5 letech v prestižních mezinárodních časopisech.

27. 1. 2023 Jana Procházková

O Cenu Rudolfa Lukeše, která sestává z diplomu, osobní peněžní prémie v hodnotě 100 000 Kč a plenární přednášky na konferenci Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii konané v roce udělení ceny, se může přihlásit vědec/vědkyně bez věkového omezení, který/která působí na některém z českých pracovišť a do soutěže předloží soubor prací z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie za posledních 5 let vzniklý na českém pracovišti.

Přihláška se podává v anglickém jazyce jako PDF soubor zaslaný elektronicky na sekretariát ČSCH (lukes.award@csvts.cz) a obsahuje:

  • stručné CV (1 strana)
  • stručný Research report (max. 3 strany) shrnující nejvýznamnější výsledky za posledních 5 let
  • seznam všech publikací za posledních 5 let
  • 5 nejvýznamnějších publikací v PDF za posledních 5 let, kde nominovaný musí být korespondenčním autorem.

Uzávěrka přihlášek je 31. března 2023.

Další informace najdete na webu Soutěže a ceny.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.