Cena vlády pro nadaného studenta

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyhlašuje, v souladu s příslušnými předpisy, výzvu k podávání návrhů kandidátů na udělení Ceny vlády pro nadaného studenta za rok 2022. Ocenění mimořádných výsledků výzkumu, vývoje a inovací se rozšiřuje o možnost udělení ceny vlády pro nadaného studenta střední nebo vysoké školy, který projevil talent a zájem o výzkumnou či vědeckou práci – za účelem širší propagace výzkumné činnosti a ve snaze získat mladé nadějné zájemce pro budoucí kariéru vědce.

7. 9. 2022 Jana Procházková

Cenu vlády lze udělit výhradně k ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Není tedy možné ocenit touto cestou např. mimořádné studijní výsledky, či výsledky jiné činnosti. O udělení Ceny rozhoduje vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Laureát získá spolu s oceněním finanční odměnu ve výši 50 000 Kč. Toto ocenění je poskytováno z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky a lze jej udělit pouze jedenkrát v kalendářním roce.

Podání kompletních přihlášek je možné nejpozději do 14. září 2022 k rukám Mgr. Procházkové. Návrhy musí být na Úřad vlád ČR doručeny nejpozději do 14. října 2022. Další informace najdete na webu Soutěže a ceny.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.