Cena Wernera von Siemense

Cílem soutěže je oceňovat autory nejlepších studentských a vědeckých prací a pedagogy vysokých škol se zaměřením na všechny technické obory a přírodní vědy, a přispět tak k rozvoji českého vysokého školství, vědy a výzkumu.

3. 9. 2020 Jana Kříbková

Nominace v kategorii Nejlepší pedagogický pracovník předkládá rektor, prosíme proto o zaslání kompletních podkladů v elektronické podobě na Odbor pro akademické záležitosti nejpozději do 11. listopadu 2020. Je nutné, aby nominace byla předem odsouhlasena děkanem fakulty.

V případě zájmu o podání nominace v ostatních kategoriích, jako jsou Nejlepší diplomová práce, Nejlepší disertační práce, Ocenění za překonání překážek či Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu, zašlete jménem rektora kompletní podklady k rukám Mgr. Radky Mrázkové do 23. listopadu 2020. Je nutné, aby nominace byla předem odsouhlasena děkanem fakulty (příp. ředitelem HS). Termín pro podání přihlášek v ostatních kategoriích je do 30. listopadu 2020.

Podrobné informace naleznete na internetových stránkách soutěže.

Více článků

Přehled všech článků