Ceny děkana 2020

Ceny děkana se řídí Opatřením děkana č.7/2019 o Podmínkách stipendijních programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a jsou každoročně vyhlašovány s cílem podpořit tvůrčí činnosti vynikajících studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Návrhy na udělení cen podávají ředitelé jednotlivých ústavů.

28. 1. 2021 Jana Procházková

V roce 2021 byly vyhlášeny dvě kategorie:
a) nejlepší student bakalářského a magisterského studijního programu
b) nejlepší student doktorského studijního programu

Nominace je možné posílat do 28. února 2021.

Další informace najdete na webových stránkách Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.