Ceny Louis-Jeantet

Ceny Louis-Jeantet se každoročně udělují výzkumným pracovníkům, kteří se vyznamenali v oblasti biomedicínského výzkumu v jedné z členských zemí Rady Evropy. Nejsou zamýšleny pouze jako uznání práce, která byla dokončena, ale také jako podpora pokračování inovativních výzkumných projektů. Ceny jsou udělovány aktivním výzkumným pracovníkům, jejichž vědecké úsilí je zaměřeno na biomedicínský výzkum.

16. 12. 2022 Jana Procházková


Foto: www.jeantet.ch/en/media/photos/pictures-of-the-2019-louis-jeantet-award-ceremony/

Každý rok se uděluje nejméně jedna cena a nejvýše tři ceny. Částka, která je k dispozici každému laureátovi, činí 500 000 CHF (cca 12 mil. Kč), z čehož 450 000 CHF má být použito k financování probíhajícího výzkumu a 50 000 CHF je věnováno výzkumníkovi osobně.

Nominovaní na ceny Louis-Jeantet musí být nominováni buď vědeckými osobnostmi (bez jakýchkoli rodinných vazeb s kandidátem), nebo institucemi (univerzity nebo významné agentury financující výzkum), které mají podrobné znalosti o práci kandidáta.

Nominace se podávají jménem rektora. Podklady prosím dodejte do 16. ledna 2023. Oficiální uzávěrka nominací je 22. února 2023.

Další informace najdete na webu Soutěže a ceny.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.