Česká hlava

Společnost Česká hlava je spolu s Úřadem vlády České republiky každoročním vyhlašovatelem stejnojmenných cen pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol. V rámci tohoto nejprestižnějšího českého ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout, vítězní laureáti získávají finanční odměnu v celkové výši 1 450 000,- Kč

14. 5. 2021 Jana Procházková

O laureátech rozhoduje na základě nominací nezávislá porota složená ze zástupců vysokých škol, Akademie věd a odborníků z praxe. Ceny jsou vítězům předávány na slavnostním galavečeru, který přenáší ČT v hlavním vysílacím čase.

Laureátům je ocenění Česká hlava za vědu, výzkum a inovace předáváno v několika kategoriích již od roku 2002. Od roku 2006 je vítězná hlavní cena udělována premiérem České republiky na základě usnesení vlády jako "česká nobelovka za vědu, výzkum a inovace“ pod názvem Národní cena vlády Česká hlava.

Laureáti ceny Česká hlava 2020. Foto: archiv Česká hlava, dostupné z http://www.ceskahlava.cz/cz/2020/fotografie-ceska-hlava/

V rámci soutěže se udělují ceny v šesti kategoriích:

1) Národní cena vlády Česká hlava

 • Národní cena vlády Česká hlava (dále jen „národní cena vlády“) se uděluje podle ust. § 1 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 71/2013 Sb. o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ze dne 27. února 2013.
 • Laureát získá finanční odměnu ve výši 1 000 000 Kč.

2) Cena Invence

 • Cena se uděluje za objev či mimořádný počin uskutečněný v posledních několika letech v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu, či za technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivě využitelnosti v praxi.
 • Laureát získá finanční odměnu ve výši 250 000 Kč. Je-li více laureátů, je finanční příspěvek rozdělen rovným dílem.

3) Cena Industrie

 • Cena se uděluje za nejvýznamnější výrobkovou nebo technologickou inovaci, která vznikla na území České republiky v posledních několika letech na základě vlastního výzkumu či ve spolupráci s výzkumnou organizací.
 • Laureát získá možnost označit svoji technologii či výrobek chráněnou značkou "VYVINUTO V ČR".

4) Cena Doctorandus za technické vědy

 • Cena se uděluje za inovativní přístup, nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studenta doktorského studijního programu, především v oblasti inženýrství, biotechnologie, systémového inženýrství a kybernetiky s přihlédnutím k perspektivám jeho využitelnosti v praxi.
 • Laureát získá finanční odměnu ve výši 50 000 Kč.

5) Cena Doctorandus za přírodní vědy

 • Cena se uděluje za inovativní přístup, nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studenta doktorského studijního programu, obzvláště pak v matematice, fyzice, chemii, biologii a medicíně.
 • Laureát získá finanční odměnu ve výši 50 000 Kč.

6) Cena Lorem za zdravotnictví

 • Cena se uděluje za objev, či mimořádný počin z oblasti zdravotnictví, lékařské péče, farmacie a oborů zabývajících se lidským zdravím, či za původní léčebný postup, a to jak v základním, tak aplikovaném výzkumu.
 • Laureát získá finanční odměnu ve výši 100 000 Kč. Je-li více laureátů, je finanční příspěvek rozdělen rovným dílem.

Příjem nominací byl právě zahájen a uzávěrka je 30. června 2021. Nominaci může podat jakákoli právnická či fyzická osoba a k podání nominace není nutný souhlas zaměstnavatele.

Více informací na http://www.ceskahlava.cz/cz/ceska-hlava/. V případě dotazů se neváhejte obrátit na e-mail vaclav.marek@ceskahlava.cz.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.