České hlavičky

Společnost Česká hlava spolu s MŠMT každoročně vyhlašuje soutěž České hlavičky, která je určena studentům středních škol na území České republiky.

11. 5. 2022 Jana Procházková

V rámci soutěže se udělují ceny v několika kategoriích:

  • GENUS "Příroda kolem nás" – cena se uděluje za odborné práce a projekty z oborů přírodních věd, zabývajících se prostředím kolem nás, z oblasti chemie, biochemie, biologie, mikrobiologie, geologie, paleontologie, ochrany či zlepšení životního prostředí a dalších oborů, zkoumajících živou a neživou přírodu (s výjimkou fyziky a matematiky), či z oblasti přírodních věd.
  • FUTURA "Řešení pro budoucnost" – za projekty, které teoreticky či prakticky posouvají současný stav poznání dopředu nebo obohacují dosavadní úroveň, zejména v oblastech informatiky, robotiky, elektrotechniky, strojírenství, stavebnictví, průmyslu, či dopravy.
  • SANITAS "Život a zdraví člověka" – za odborné práce a projekty z oblasti přírodních věd, které se zabývají lidským zdravím, biologickými a chemickými pochody, které přispívají k pochopení funkce lidského organismu, či za práce a projekty z oblasti virologie, mikrobiologie, biomedicíny a příbuzných oborů, jejichž výsledky souvisejí se zdravím člověka.
  • UNIVERSUM "Člověk a exaktní vědy" – za experimentální či teoretické práce, studie a projekty v oblasti fyziky nebo matematiky s přesahem k možným aplikacím.
  • INTENTIO "Udržitelný rozvoj" – za odborné práce a projekty, které přispívají k rozvoji udržitelného života společnosti i jedince, a cílí na ohleduplnější využívání přírodních zdrojů a jejich dopad na klima, udržitelnost měst a obcí, rovnost příležitostí a kvalitu života budoucích generací a další obdobné oblasti.

Laureát každé kategorie získá odměnu 30 000 Kč. V každé kategorii se uděluje jedna cena, přičemž každá nominace může být současně přihlášena do několika kategorií. Přihlášku mohou podávat jednotlivci nebo autorské týmy v maximálně tříčlenném složení, přihlašovat se mohou přímo sami. Nominovat něčí práci mohou i ostatní jednotlivci, školy a další organizace.

Termín pro podání přihlášek je 30. června 2022. Další informace najdete na webu Soutěže a ceny.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.