Dodatečné přijímací řízení 2019/2020 do bakalářských studijních programů

Z důvodu nenaplněné kapacity v některých studijních programech Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity otevírá druhé kolo přijímacího řízení.

28. 5. 2019

Základní informace

Uchazeči podávají výhradně elektronickou přihlášku ke studiu: e-přihláška

 • Termín podání e-přihlášky: od 1. 6. 2019 do 20. 7. 2019
 • Administrativní poplatek: 600 Kč za každou e-přihlášku

Program Geografie a kartografie

 • Geoinformatika a regionální rozvoj
 • Geoinformatika a trvalá udržitelnost
 • Geografická kartografie a geoinformatika
 • Fyzická geografie
 • Sociální geografie

Program Aplikovaná a environmentální geologie

 • Aplikovaná a environmentální geologie, prezenční forma
 • Aplikovaná a environmentální geologie, kombinovaná forma

Program Geologie

 • Geologie, prezenční forma
 • Geologie, kombinovaná forma
Podrobné informace o přijímací zkoušce

Přijímací zkouška: platí možnost výběru a to buď:

a) Test studijních předpokladů nebo
b) Odborný test nebo
c) Test studijních předpokladů (TSP) i odborný test

Při variantě c) se vyhodnotí oba testy zvlášť a uchazeči se započítá pro něho lepší výsledek. Pro vyhodnocení přijímacího řízení bude posuzován pouze jeden test. Uchazeči si vybírají požadovanou variantu v e-přihlášce.

Termín TSP: 6. září 2019 v 9.00 hodin

Areál Přírodovědecké fakulty Kotlářská 2, Brno. Posluchárna bude upřesněna v pozvánce.

Uchazeči se dostaví 30 minut před stanoveným začátkem.

Uchazeči o studium, kteří TSP na Masarykově univerzitě vykonali v dubnu 2019, TSP v září 2019 znovu nekonají. Výsledek z dubna 2019 bude do dodatečného přijímacího řízení započítán.

Termín odborného testu: 6. září 2019 v 11.30 hodin

Areál Přírodovědecké fakulty Kotlářská 2, Brno. Posluchárna bude upřesněna v pozvánce.

Uchazeči se dostaví 15 minut před stanoveným začátkem.

Odborný test je určen pro uchazeče, kteří ho nekonali v dubnu 2019. Uchazeči, kteří vykonali odborný test v dubnu 2019, odborný test nemohou znovu absolvovat.

Každý uchazeč, který bude konat přijímací zkoušku v září 2019, obdrží elektronickou pozvánku. Informace k přijímací zkoušce budou také zveřejněny v e-přihlášce.

Prominutí přijímací zkoušky

Uchazečům, kteří splňují kritéria pro prominutí přijímací zkoušky, může být přijímací zkouška prominuta. Více informací zde. Písemnou žádost a doklady potvrzující splnění kritérií je nutné zaslat na studijní oddělení Přírodovědecké fakulty, Kotlářská 2, 61137 Brno, nejpozději do 15. 7. 2019 (den doručení).

Zápis přijatých uchazečů ke studiu

Přijatí uchazeči budou ke studiu zapsáni 12. 9. 2019 v 9.00 v areálu Přírodovědecké fakulty, Kotlářská 2, Brno,  posluchárna G2, budova č. 11. Pozvánku k zápisu obdrží elektronicky. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno v e-přihlášce.

K zápisu si přineste:

 • vytištěné rozhodnutí
 • vytištěný zápisový list
 • doklad totožnosti
 • ověřenou kopii maturitního vysvědčení
Kontakt

Informace o přijímacím řízení: studijni@sci.muni.cz nebo +420 549 491 405

 

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.