Doplňovací volby na PřF do Studentské komory Akademického senátu MU pro funkční období 2018–2020

1. 10. 2019 Pavel Hyršl

Seznam kandidátů


Jan Baron (stud PřF MU)

Bc. et Bc. Jan Janeček (stud PřF MU, FF MU)
Milí členové akademické obce, kolegyně a kolegové,
jmenuji se Jan Janeček a jsem studentem navazujícího studia biologie. Do Akademického senátu MU kandiduji, protože bych rád zužitkoval své zkušenosti jakožto dosavadního člena fakultního senátu Přírodovědecké fakulty. Naše studentská komora od začátku svého volebního období v roce 2017 zvládla různé turbulence, které prosvištěly celou fakultou, ať už to byla volba nového děkana, nebo schvalování akreditací nových studijních programů; a věřím, že jsme se toho všichni zhostili se ctí.
Stejně tak jsem přesvědčený o tom, že PřF musí být ve „velkém“, univerzitním senátu slyšet. Jsme nejvýdělečnější fakultou Univerzity a spolu s Lékařskou fakultou, Fakultou sportovních studií a centrem CEITEC tvoříme největší objem experimentálního výzkumu. Kolem sebe vidím spoustu motivovaných a šikovných spolužáků, se kterými si zasloužíme, abychom v rámci univerzity mohli vytvářet ty nejlepší studijní i životní podmínky, jelikož nejen studiem a vědou je člověk na vysoké škole živ.
A proto bych byl rád, kdybych dostal šanci studenty PřF zastupovat i na celouniverzitní úrovni. Za stěžejní body, které bych rád prostřednictvím členství v Senátu prosazoval, považuji:

1. udržení a vylepšování intenzivní komunikace mezi PřF a Univerzitou oběma směry, protože bez pořádné domluvy a rozmluvy nemůže existovat produktivní spolupráce a není ani možné udržet si společné cíle;
2. zlepšit povědomí o PřF mezi členy ostatních fakult a podílet se na komunikaci s nimi, protože i přes jiné zaměření často řešíme podobné problémy a víc hlav víc ví; a v neposlední řadě
3. vyjadřovat se k projednávaným dokumentům a schvalovat je tak, aby nebyly nijak poškozeny zájmy PřF v areálech na Kotlářské a v Kampusu.

Zvažte prosím hlasování v těchto volbách a děkuji, pokud se rozhodnete, že svůj hlas dáte právě mně.

Bc. Lukáš Jirásek (stud PřF MU)

Více článků

Přehled všech článků