EMBO Gold Medal

European Molecular Biology Organization (EMBO) každoročně uděluje zlatou medaili mladým vědcům za vynikající výsledky výzkumu v oblasti life sciences.

17. 10. 2023

Bez popisku

Způsobilými uchazeči o medaili jsou vědci z oblasti vědy o živé přírodě, kteří v současné době pracují v jednom z členských států EMBC a kteří jsou mladší 40 let nebo do 10 let od získání titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu a mají alespoň jednu hlavní autorskou práci. Vítěz zlaté medaile EMBO obdrží ručně vyrobenou medaili a stipendium ve výši 10 000 EUR.

Kandidáty na medaile mohou každoročně navrhovat členové EMBO a EMBO Young Investigators. Aby mohla být nominace posouzena, musí být podpořena jedním navrhovatelem (členem EMBO nebo EMBO Young Investigator) a dvěma sponzory (členy EMBO).

Termín pro podání nominací s podporou rektora MU je 12. prosince 2023. Nominace zasílejte Mgr. Procházkové. Uzávěrka nominací je 1. února 2024.

Další informace najdete na webu Soutěže a ceny.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.