Eppendorf Award for Young European Investigators

Od roku 1995 je cena Eppendorf Award for Young European Investigators každoročně udělována výzkumným pracovníkům do 35 let s vysokoškolským vzděláním za vynikající přínos biomedicínskému výzkumu v Evropě založenému na metodách molekulární biologie, včetně nových analytických konceptů. Výhrou je mimo jiné 20 000 EUR pro osobní účely

12. 1. 2022 Jana Procházková

Součástí přihlášky v angličtině je životopis, esej o max. 2 000 znacích (včetně mezer) shrnující Váš výzkum, krátký popis hlavního objevu a seznam publikací s PDF soubory Vašich publikovaných článků.

Hlavní důraz je kladen na zkoumání molekulárně biologických mechanismů lidského organismu a následné převedení tohoto výzkumu do praktických poznatků. Dlouhodobým cílem je diagnostika a terapie těch onemocnění, která dosud nebyla úspěšně léčena.

Přihlášky je možné posílat do 15. ledna 2022. Další informace najdete na webu Soutěže a ceny.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.