Eppendorf Award for Young European Investigators

Od roku 1995 je cena Eppendorf Award for Young European Investigators každoročně udělována výzkumným pracovníkům do 35 let s vysokoškolským vzděláním za vynikající přínos biomedicínskému výzkumu v Evropě založenému na metodách molekulární biologie, včetně nových analytických konceptů. Výhrou je mimo jiné 20 000 EUR pro osobní účely.

11. 11. 2022 Jana Procházková

Předložené příspěvky budou hodnoceny podle následujících výběrových kritérií:

  1. Nezávislá vědecká práce
  2. Kreativita
  3. Úspěšná praktická aplikace výzkumného přístupu
  4. Význam výsledků výzkumu pro obor medicíny
  5. Úspěchy kandidáta vzhledem k jeho věku

Hlavní důraz je kladen na zkoumání molekulárně biologických mechanismů lidského organismu a následné převedení tohoto výzkumu do praktických poznatků. Dlouhodobým cílem je diagnostika a terapie těch onemocnění, která dosud nebyla úspěšně léčena.

Veškeré podklady v elektronické podobě prosím zašlete k rukám Mgr. Procházkové do 15. prosince 2022. Další informace najdete na webu Soutěže a ceny.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.