Informace o přijímacím řízení do bakalářského studia

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci došlo na Přírodovědecké fakultě k úpravě podmínek přijímacího řízení.

10. 3. 2021 Marcela Korčeková

Odborné testy jsou na Přírodovědecké fakultě zrušeny.

U programů Experimentální a molekulární biologie a Lékařská genetika a molekulární diagnostika je odborný test z Biologie se základy chemie nahrazen doložením prospěchu ze 4 následujících předmětů (Biologie, Chemie, Matematika a Fyzika) z prvních tří let studia a aktivit souvisejících s programem (např. SOČ, olympiády a další aktivity). Podrobné informace naleznete pod odkazy pro program Experimentální a molekulární biologie a Lékařská genetika a molekulární diagnostika.

U programů, kde bylo možné vzhledem ke kapacitě programu přijmout všechny uchazeče, je těmto uchazečům prominuta přijímací zkouška. Informace o prominutí přijímací zkoušky budou zveřejněny v e-přihlášce do 15. 3. 2021.

 U ostatních programů může být prominuta přijímací zkouška uchazečům na základě jejich žádosti, splněných podmínek a podle kapacity programu. Informace o prominutí přijímací zkoušky bude zveřejněna v e-přihlášce do 25. 3. 2021.

Následně uchazeči, kterým je přijímací zkouška prominuta, obdrží v e-přihlášce rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Uchazečům, kterým nebude přijímací zkouška prominuta se zúčastní Testu studijních předpokladů (TSP) online formou.  V e-přihlášce jim bude zveřejněn přesný čas konání technické zkoušky TSP a přesný čas konání TSP. Instrukce k TSP pro uchazeče jsou zveřejněny zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.