Iniciativa společnosti Česká hlava

Ve spolupráci České hlavy s Hospodářskou komorou, Svazem průmyslu a dopravy, Asociací malých a středních podniků a dalších podnikatelských svazů byl založen projekt Konektor.

19. 5. 2020

Jeho princip je jednoduchý – krátký abstrakt vědeckého projektu bude rozeslán po intranetových linkách těchto podnikatelských svazů a dostane se tak řádově k tisícům podnikatelských subjektů.

Jak se do projektu zapojit?
Stačí zaslat krátký abstrakt projektu. Nemusí to být projekt, který je již kompletně připraven pro přechod do praxe. Mohou to být i projekty, které jsou teprve ve stadiu výzkumu a počátečního vývoje, v projektu vidíte potenciál pro praxi a hledáte komerční subjekt, který by buď zcela nebo i částečně financoval jeho další etapy. Rozsah ani obsah abstraktu není omezen, ale měl by obsahovat alespoň oblast využití a dosaženou etapu vývoje – tedy zda je ve fázi základního laboratorního ověření, prototypu či poloprovozu atd. V případě, že by vědci měli o tuto formu podpory zájem, zašlete prosím abstrakt na Centrum transferu technologií paní Mgr. Haně Půstové, pustova@ctt.muni.cz.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.