Jsme hrdým partnerem Ceny Josefa Vavrouška!

Přírodovědecká fakulta MU podpořila environmentální Cenu Josefa Vavrouška, jejímž smyslem je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj.

22. 5. 2020

Josef Vavroušek byl jako federální ministr životního prostředí jedním z hlavních představitelů konceptu trvale udržitelného života nejen u nás, ale i v rámci celé Evropy.
Jeho odkaz zůstává dodnes inspirací k většímu respektu vůči životnímu prostředí.

První Cena Josefa Vavrouška byla udělena za roce 1996. V letošních cenách, které budou udělovány za aktivity v roce 2019, bylo nominováno celkem 36 kandidátů ve 3 kategoriích:

  • Cena za dlouhodobý přínos,
  • Cena za výjimečný počin,
  • Pro mladé: Ekozásek roku.

Kandidáty na Cenu Josefa Vavrouška nominuje veřejnost. O laureátech rozhoduje čtrnáctičlenná porota.

Více informací zde.

Více článků

Přehled všech článků