MUNI Innovation Award 2023

Cílem MUNI Innovation Award je odměnit ty studenty a zaměstnance MU, jejichž výstupy se podařilo úspěšně zavést do praxe, napomohly ke zdokonalení výrobků či služeb nebo jakkoli jinak přispěly ke zvýšení společenské relevance výzkumu Masarykovy univerzity.

10. 1. 2023 Jana Procházková
<span>Foto: Tomáš Škoda</span>

zvýšení společenské relevance výzkumu Masarykovy univerzity.

Pravidla

  • Nominaci k ocenění studenta či zaměstnance MU může podat kdokoli.
  • Nominovaný musí být zaměstnancem nebo studentem MU.
  • Důvody k nominaci jsou: uplatněné vynálezy a jiné výsledky VaV, projekty, služby a jiné relevantní společensky významné aktivity a výstupy, které se podařilo zavést do praxe, napomohly ke zdokonalení výrobků či služeb, nebo o nichž je navrhovatel přesvědčen, že přispěly ke zvýšení společenské relevance výzkumu MU či mají povahu významného inovačního počinu.
  • Navrhovatel může zaslat i více nominací.
  • Každou nominaci je třeba v příslušném nominačním formuláři zdůvodnit (např. odborný popis inovačního počinu, čím je tento počin inovativní, mimořádný a přínosný, jaké má uplatnění v praxi, proč ho ocenit apod.).
  • Cena je udělována za výstupy či aktivity, které vznikly, byly uveřejněny, využívány či uplatněny v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022.
  • Ocenění může získat až 10 nominovaných.
  • Ocenění mohou získat finanční obnos v celkové výši až 1 000 000 Kč, na což samotným nominováním nevzniká právní nárok.
  • Nominace se podávají do 31. ledna 2023.

Hodnocení

Hodnocení provádí nezávislá komise složená z řad odborné univerzitní i mimouniverzitní veřejnosti, Rada pro transfer technologií a komerční spolupráci MU, vedení MU a představitelé fakult nebo dalších zainteresovaných hospodářských středisek MU.

Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků proběhne v rámci tradiční akce MU Business Research Forum formou slavnostního ceremoniálu, a to 26. 4. 2023.

Další informace najdete na webu Soutěže a ceny.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.