Nabídka nadace Experientia

21. 2. 2020

Vycestujte na zahraniční stáž

Je vám méně než 35 let, máte, anebo brzy budete mít ukončené Ph.D. studium a zároveň se ve svém výzkumu věnujete organické, bioorganické nebo medicinální chemii? Využijte šance vycestovat díky Nadaci Experientia na roční stipendijní pobyt nebo odbornou stáž na prestižní zahraniční univerzitu dle vašeho vlastního výběru! Uzávěrka přihlášek je 15. března 2020. Více informací najdete na www.experientia.cz

Založte si vlastní výzkumnou skupinu

Vrátili jste se z minimálně roční postdoktorandské zahraniční stáže a uvažujete o založení vlastní vědecké skupiny zde v ČR? Požádejte do 15. března 2020 o start-up grant Nadace Experientia. Start-up granty jsou určeny mladým začínajícím vědkyním a vědcům (do 5 let od ukončení Ph.D. studia), kteří podají do soutěže originální projekt v oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie. Výzkumná skupina bude podpořena celkovou částkou 2,7 milionu korun ročně, a to po dobu tří let. Pracoviště a vybavení laboratoří výzkumné skupině poskytne hostitelská instituce. Více informací najdete na www.experientia.cz

Více článků

Přehled všech článků