Návrat a testovaní studentů

Podrobné informace k testování studentů a případným výjimkám.

22. 4. 2021 Tomáš Kašparovský

Aktualizováno 8. 6. 2021

Povinné testování studentů
 1. Studenti jsou povinni absolvovat test každých 7 dnů.
 2. Provedený test na Covid-19 nesmí být starší 48 hodin před prvním příchodem do výuky v době platnosti Opatření.
 3. Testovací místo na BVV provozované sdružením Podané ruce zahájilo svou činnost v sobotu 24. 4. 2021. Výsledek testu z tohoto testovacího místa je předán do IS MU automaticky.
 4. Test na Covid-19 může student absolvovat na libovolném jiném testovacím místě u poskytovatele zdravotních služeb, v tom případě je ale nutné výsledek nahrát do IS MU (provede student).
 5. Student může použít samotestovací sadu (lze zakoupit v lékárně). Test na Covid-19 musí být proveden v den prvního příchodu do výuky – výsledek testu student vyfotí a nahraje do IS. (Platba za test studentovi nebude refundována.)
 6. Test na Covid-19 musí být proveden nejpozději v den prvního příchodu do výuky. 
 7. Pokud se student zúčastní prezenční formy výuky aniž by byl otestován na nepřítomnost COVID 19, bude se jednat o disciplinární prohřešek, který bude potrestán dle platných předpisů.

Od 1. července 2021 povinnost pravidelného testování zaniká. Nicméně i nadále pro účast na některých společenských akcích bude nezbytné prokázat se platným negativním testem či jiným způsobem doložit negativitu, např. u akademických obřadů. 

Příjezd zahraničních studentů

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření jsou upraveny ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 4. května 2021. Seznam zemí s různou mírou rizika nákazy je dostupný zde.  Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Od 21. června budou moci do České republiky bez omezení lidé z celé Evropské unie, pokud splní pravidla pro očkování, testování či prodělání nemoci. ČR také začne uznávat certifikát o provedeném očkování vystavený Srbskou republikou při vstupu a pobytu na českém území.

Povinné testování zahraničních studentů
 1. Všichni zahraniční (platí i pro slovenské) studenti by měli využít testovací místo na BVV Brno. Rezervaci je nutné udělat přes IS. (Pokud si test zaregistrujete prostřednictvím jiné webové stránky, pravděpodobně si jej budete muset uhradit.)
  • Vybíráte ze 2 možností: 1) MUNI antigen - hrazeno ze zdravotního pojištění  a 2) MUNI antigen – samoplátce. VYBERTE SI DRUHOU MOŽNOST – samoplátce (musíte sjet trochu níže). Jednoduše si vyberete požadované datum, vyplníte osobní údaje + UČO, vaše zdravotní pojištění.
  • Nic neplatíte, test je pro vás zdarma.
  • Pracovníci BVV automaticky nahrají výsledek testu do ISu!
  • Provedený test na Covid-19 nesmí být starší 48 hodin před prvním příchodem do výuky v době platnosti Opatření.
  • Pro studenty ze zemí EU již není nutné žádat českou zdravotní pojišťovnu (VZP) o přidělení českého registračního čísla (zdá se, že takové proplácení nefunguje tak, jak VZP původně garantovala,  proto vás pracovníci testovacího místa BVV vždy zaregistrují do kategorie „samoplátce“).
  • Dle nařízení vlády je nutné absolvovat 1 test za 7 dní, pokud bydlíte na kolejích nebo máte praktickou výuku. Na své osobní stránce v ISu si můžete zkontrolovat, jestli máte test nahraný/stále platný
 2. Pouze pokud není k dispozici žádný testovací termín nebo test potřebujete naléhavě absolvovat, můžete si samotest vyzvednout na studijním oddělení nebo oddělení pro doktorské studenty. Studenti RECETOXU vyzvedávájí u Ing. Aleny Bečkové po domluvě.*
 3. Můžete si koupit v lékárně samotestovací soupravu - studentovi nebude platba refundována.
 4. Můžete jít na jakékoli testovací místo - studentovi nebude proplacena částka, ale můžete si ověřit, zda toto testování vaše zdravotní pojišťovna kryje.

Pokud používáte možnost 2), 3) nebo 4), MUSÍTE nahrát výsledek testu do IS sami. (Pořídit fotografii testu, nahrát výsledek PDF z laboratoře,...)

* Samotestovací sady budou k dispozici k vyzvednutí na Kotlářské nebo v areálu UKB:

 • Kotlářská: Studijní oddělení/ Oddělení pro doktorské studium - PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ
 • UKB: kontaktní osoba Natálie Nádeníčková (B17 / 429) - PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ
Výjimku z testování mají:

Výjimku z testování mají osoby po prodělaném onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech, u nichž uplynula doba izolace a nejeví příznaky onemocnění. Testovat se nemusí také osoby po ukončeném očkování proti COVID-19 a osoby, které dostaly nejméně před 22 dny první očkovací dávku proti nemoci COVID-19.

Proplácení testů:
 1. Českým studentům, tj. studentům s plným českým zdravotním pojištěním proplácí test v intervalu 1 x 3 dny zdravotní pojišťovna.
 2. Zahraniční studenti, kteří jsou zapsaní v programech PřF MU, test sami nehradí. Studentům v mezinárodních programech jej hradí RMU. S jakýmikoli otázkami či pochybnostmi se mohou obrátit na:

 3. Zahraniční studenti, kteří se testují na jiném testovacím místě u poskytovatele zdravotních služeb, a nehradí jim test jejich zdravotní pojišťovna, si hradí test sami.
Poznámka:

Jste-li zaměstnáni na plný/částečný úvazek či máte DPČ u jiného zaměstnavatele, využijte, prosím, Vaše české veřejné pojištění, tedy v režimu hrazeného pojišťovnou (kartu pojištěnce jste pravděpodobně obdrželi od svého zaměstnavatele).

Jste-li občan EU a máte v jiné EU zemi hrazeno pojištění, je vhodné si zařídit díky pomocné registrace u některé ze 7 českých pojišťoven (např. VZP) registrační číslo českého pojištění. S takovým číslem byste měli mít nárok na běžné antigenní testování jinde než u společnosti Podané ruce (BVV výstaviště), může jej využít při jakékoli návštěvě lékaře, případně i při očkování, až bude tato možnost. Praktičtí lékaři preferují toto české registrační číslo.

Sledujte web www.muni.cz/koronavirus, kde bude vystavena kompletní informace o způsobu a průběhu testování studentů a další relevantní informace.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.