Nová opatření na fakultě – žlutý semafor

AKTUALIZOVÁNO. Od pondělí 22. listopadu 2021 přechází univerzitní semafor na žlutou barvu. Podívejte se, co přesně se na fakultě změní.

19. 11. 2021 Roman Čermák

Opatření na MU jsou v souladu s aktuálně platnými opatřeními vlády.

Veřejnost má omezený vstup do budov MU, výjimkou jsou zástupci spolupracujících firem nutných pro zajištění provozu MU a partnerů pro klíčová jednání, která nelze převést do online formy.

V budovách MU platí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (úst a nosu) dle aktuálních vládních nařízení. Tuto povinnost mají zaměstnanci i studenti ve všech prostorách MU, vyjma pobytu na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, vyjma přednášejících a řečníků při poskytování vzdělání, pokud byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní. Výjimka se dále vztahuje na vyučující a studenty v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru.

Výuka probíhá v souladu s platnou legislativou. Přednášky s účastí nad 150 osob probíhají distančně/hybridně. 

Studenti mají povinnosti prokazovat se pro účast na prezenční výuce systémem O-N-T (Očkování – Nemoc – Test), evidencí v IS MU. Uznatelné testy jsou: PT-PCR test,  rychlý antigenní test (RAT) určený pro sebetestování (použití laickou osobou) nebo rychlý antigenní test (RAT) prováděný poskytovatelem zdravotních služeb, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden. Studenti, kteří O-N-T neprokážou, budou mít zajištěn distanční přístup ke vzdělání v předmětech, kde je to možné zabezpečit. Pro jednotlivé formy výuky může být realizováno takto:

  1. Přednášky lze streamovat nebo poskytnout aktuální případně i starší nahrávky.
  2. Teoretická cvičení a semináře je možné uskutečnit se vzdáleným přístupem, tam kde to technické možnosti a charakter předmětu umožňují, případně nabídnout domácí náhradní plnění.
  3. V případě praktických cvičení, kde nelze zajistit distanční náhradu výuky (laboratorní experimenty apod.), bude neprokázání O-N-T považováno za omluvenou absenci, kterou lze využít až do maximální možné v rámci daného předmětu.

Prezenční forma zkoušky (vč. jiných forem ukončení předmětu) je možná s rozestupy min. 1,5 metru a ochranou dýchacích cest dle obecných podmínek MU.

Knihovny jsou uzavřeny pro veřejnost. Pro knihovnu Kotlářská – studenti mají přístup do knihovny pote co se přihlásí u centrálního výpůjčního pultu v přízemí pro kontrolu O-N-T (tečka, INET), po kontrole budou mít přístup do jednotlivých studoven.  Týmové studovny, relaxační zázemí v přízemí a kuchyňka jsou uzavřeny. Provoz studoven v knihovnách, se řídí režimem knihoven. Provozní doba knihovny je k dispozici na http://knihovna.sci.muni.cz/

Je doporučeno střídání zaměstnanců v kanceláři, podmínkou je dodržení platné legislativy a organizačních opatření (ochranné prostředky, rozestupy, dezinfekce).

Zaměstnanci mají povinnost evidence O-N-T prostřednictvím aplikace Prevence COVID-19 v INET MUPro zaměstnance, kteří nejsou schopni prokázat očkování nebo prodělanou nemoc platí povinnost samotestování testem, který poskytuje zaměstnavatel, před příchodem na pracoviště. Test je platný 7 dni, zaměstnanci jsou povinni zadávat výsledky testu do aplikace INET.  Uznatelné testy jsou: PT-PCR test,  rychlý antigenní test (RAT) určený pro sebetestování (použití laickou osobou) nebo rychlý antigenní test (RAT) prováděný poskytovatelem zdravotních služeb, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden.

Pracovní porady bez možnosti dodržet rozestupy 1,5 metru lze konat v počtu max. 5 osob. Pracovní porady a jiné akce bez O-N-T, kde lze dodržet rozestupy 1,5 m, se mohou konat v počtu max. 25 osob.

Akce nesouvisející s hlavní činností MU (např. oslavy, ceremonie apod.) se nekonají, vyjma již naplánovaných promocí docentských za dodržení všech platných opatření, včetně kontroly O-N-T.

Akce související s hlavní činností univerzity (konference, semináře, sympozia apod.) a kontrolou O-N-T se mohou konat při účasti max. 50 osob. Akce související s hlavní činností univerzity (konference, semináře, sympozia apod.) a kontrolou O-N-T oddělené od běžného provozu univerzity (tj. akce mimo univerzitní prostory, víkendové akce, akce v prostorách fyzicky oddělených od výuky a běžného provozu MU) se mohou konat při účasti max. 75 osob.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.