AKTUALIZACE: Povinné testování na COVID-19 platí i pro zaměstnance MU

V návaznosti na opatření Ministerstva zdravotnictví je od středy 17. 3. 2021 zakázána osobní přítomnost na pracovišti bez negativního výsledku testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Test nesmí být starší než 7 dní a musí se mu podrobit všichni zaměstnanci. 

15. 3. 2021 Roman Čermák

Výjimku z testování mají:

a) zaměstnanci pracující na home office;

b) osoby po prodělaném onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech (prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění, a od prvního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dnů);

c) osoby po ukončeném očkování proti COVID-19 a uplynutí 14 dnů po druhé dávce (mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19). 

Formu prokázání výjimky (čestné prohlášení, že zaměstnanec má potvrzení o prodělaném onemocnění/ sken potvrzení apod.) určuje vedoucí hospodářského střediska.

Tento test může být proveden jak v odběrovém zařízení, tak samotestem.

V tuto chvíli platí následující postup testování:

 1. Na jednotlivých ústavech a děkanátu PřF budou jmenovány odpovědné osoby (o konkrétních jménech budete informováni prostřednictvím svých nadřízených), které budou mít na starosti vydávání samotestů a sběr informací.
 2. Tento samotest použije zaměstnanec ještě před vstupem na pracoviště. Platnost testů činí 7 dnů. Na pracovišti si pak zaměstnanec opět vyzvedne testovací sadu k dalšímu použití. Ekvivalentem je jakýkoliv jiný PCR či antigenní test provedený z jiných důvodů.
 3. V případě negativního výsledku testu smí zaměstnanec vstoupit na pracoviště.
 4. V případě pozitivního testu je zaměstnanci vstup na pracoviště zakázán. Zaměstnanec je povinen pozitivní výsledek oznámit svému nadřízenému zaměstnanci a vyplnit trasovací formulář v systému INET. Dále je zaměstnanec povinen uvědomit bezodkladně o výsledku testu svého praktického lékaře, případně krajskou hygienickou stanici, pokud u lékaře není registrován.
 5. Bez ohledu na výsledek testu je zaměstnanec dále povinen bezodkladně po jeho provedení vložit informace o provedeném testu do systému INET stanoveným způsobem.

Masarykova univerzita se snaží zajistit svým zaměstnancům co nejširší možnosti testování a informace o dalších testovacích možnostech budou postupně doplňovány.

Nadále platí, že na pracoviště je umožněn přístup pouze těm zaměstnancům, jejichž přítomnost je nezbytná k zajištění činnosti pracoviště. O nezbytnosti konkrétního pracovníka rozhoduje vedoucí pracoviště.

Vstup na pracoviště bez provedeného testu, stejně jako uvedení klamavých informací o výsledku testu může být posouzen jako hrubé porušení pracovní kázně. Zároveň může toto jednání být sankcionováno pokutou 50 000 Kč.

V případě dotazů se obracejte na pověřené osoby na svých pracovištích.

Leták v pdf.

Na MU byla zřízena Antigenní odběrová místa (AOM) pro zaměstnance MU:

 • Zřízena pod záštitou FN Brno
 • Umístění a doba testování:
  • do 18. 4.
   • SUKB - pondělí 07:00-15:00 (1x týdně)
   • RMU - středa 07:00-15:00 (1x týdně)
   • SKM (Vinařská) - úterý 07:00-15:00 (1x týdně)
  • od 19. 4.
   • SUKB, RMU, SKM (Vinařská)
   • 2x týdně - pondělí a středa vždy 07:00-13:00
 • Registrace: Registrace bude probíhat prostřednictvím systému INET – rezervovat termín testováni
 • Vyhodnocení: Vyhodnocení testů z AOM probíhá bezprostředně po odběru a zaměstnanec počká ve vyčleněných prostorách na výsledek, který mu následně sdělí personál AOM.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.