Testovací místa pro zaměstnance budou nově otevřená dvakrát týdně

Aktualizováno  8. 6. 
Od 1. července 2021 povinnost pravidelného testování zaniká. Nicméně i nadále pro účast na některých společenských akcích bude nezbytné prokázat se platným negativním testem či jiným způsobem doložit negativitu, např. u akademických obřadů. 

19. 4. 2021 Roman Čermák

Pro vstup zaměstnanců do budov MU nadále platí povinné testování. Od pondělí 19. dubna bude zajišťovat garanci testování pro MU sdružení Podané ruce a počet testovacích dnů se rozšiřuje na dva dny v týdnu, otestovat se můžete vždy v pondělí a ve středu od 7 do 13 hodin. Na testování se registrujte přes Inet. Test nesmí být starší sedmi dnů.

Pro testování je nutné mít s sebou kartu pojišťovny!

Otestovat se bude možné v budově rektorátu, v areál Vinařská a v Univerzitním kampusu Bohunice, kde se nově bude testovat v budově A21.

Pokud máte test z externího místa, je potřeba jeho výsledek nahrát do aplikace v INETu.

Aktuální provozní dobu testovacích míst vždy najdete v INETu po rozkliknutí „rezervovat termín testování“.   

Na MU byla zřízena Antigenní odběrová místa (AOM) pro zaměstnance MU:

 • Umístění a doba testování:
  • od 19. 4. každé pondělí a středu:
   • Testování na RMU, Podané ruce, 7-13 hod (vchod ze dvora)
   • Testování na UKB, Podané ruce, 7-13 hod (venkovní prostory A21/u seminarni mistnosti 108)
   • Testování v areálu SKM Vinařská, Podané ruce, 7-13 hod (venkovní prostory)
 • Registrace: Registrace bude probíhat prostřednictvím systému INET – rezervovat termín testováni
 • Vyhodnocení: Vyhodnocení testů z AOM probíhá bezprostředně po odběru a zaměstnanec počká ve vyčleněných prostorách na výsledek, který mu následně sdělí personál AOM.

Leták v pdf.

V návaznosti na opatření Ministerstva zdravotnictví je od středy 17. 3. 2021 zakázána osobní přítomnost na pracovišti bez negativního výsledku testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Test nesmí být starší než 7 dní a musí se mu podrobit všichni zaměstnanci. 

Výjimku z testování mají:

a) zaměstnanci pracující na home office;

b) osoby po prodělaném onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech (prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění, a od prvního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dnů);

c) osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

 1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
 2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
 3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Zaměstnancům zůstává povinnost hlášení testů (nebo výjimky) v INET.

Formu prokázání výjimky (čestné prohlášení, že zaměstnanec má potvrzení o prodělaném onemocnění/ sken potvrzení apod.) určuje vedoucí hospodářského střediska.

Tento test může být proveden jak v odběrovém zařízení, tak samotestem.

V tuto chvíli platí následující postup testování:

 1. Na jednotlivých ústavech a děkanátu PřF budou jmenovány odpovědné osoby (o konkrétních jménech budete informováni prostřednictvím svých nadřízených), které budou mít na starosti vydávání samotestů a sběr informací.
 2. Tento samotest použije zaměstnanec ještě před vstupem na pracoviště. Platnost testů činí 7 dnů. Na pracovišti si pak zaměstnanec opět vyzvedne testovací sadu k dalšímu použití. Ekvivalentem je jakýkoliv jiný PCR či antigenní test provedený z jiných důvodů.
 3. V případě negativního výsledku testu smí zaměstnanec vstoupit na pracoviště.
 4. V případě pozitivního testu je zaměstnanci vstup na pracoviště zakázán. Zaměstnanec je povinen pozitivní výsledek oznámit svému nadřízenému zaměstnanci a vyplnit trasovací formulář v systému INET. Dále je zaměstnanec povinen uvědomit bezodkladně o výsledku testu svého praktického lékaře, případně krajskou hygienickou stanici, pokud u lékaře není registrován.
 5. Bez ohledu na výsledek testu je zaměstnanec dále povinen bezodkladně po jeho provedení vložit informace o provedeném testu do systému INET stanoveným způsobem.

Masarykova univerzita se snaží zajistit svým zaměstnancům co nejširší možnosti testování a informace o dalších testovacích možnostech budou postupně doplňovány.

Nadále platí, že na pracoviště je umožněn přístup pouze těm zaměstnancům, jejichž přítomnost je nezbytná k zajištění činnosti pracoviště. O nezbytnosti konkrétního pracovníka rozhoduje vedoucí pracoviště.

Vstup na pracoviště bez provedeného testu, stejně jako uvedení klamavých informací o výsledku testu může být posouzen jako hrubé porušení pracovní kázně. Zároveň může toto jednání být sankcionováno pokutou 50 000 Kč.

V případě dotazů se obracejte na pověřené osoby na svých pracovištích.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.