Sedmý ročník soutěže Cena CRYTUR o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách

Pro autory a školitele třech nejlepších prací jsou připraveny finanční odměny v celkové výši 95 000 Kč. Přihlašovat lze diplomové práce zaměřené na materiálové vědy, dokončené v akademickém roce 2019/2020 s předpokládaným termínem obhajoby v období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2020.

25. 6. 2020 Tereza Prevužňáková

Soutěž organizuje společnost Crytur (www.crytur.cz) ve spolupráci s portálem CareerMarket (www.careermarket.cz).

Odkaz na stránky soutěže: http://www.cenacrytur.cz/index.php/o-soutezi/

Cíl soutěže

Cílem soutěže je ocenit autory nejlepších magisterských prací se zaměřením na materiálové vědy, podaných k obhajobě v období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2020, a tím podpořit jak jejich snahu aplikovat nabyté vědomosti v praxi, tak vyzdvihnout inovativní postupy. Ceny jsou určeny také vedoucím přihlášených prací.

Časový harmonogram soutěže
Vyhlášení soutěže: leden 2020
Poslední den pro doručení přihlášek, včetně zapůjčení kopie diplomové práce: Přihláška do soutěže musí být zaslána nejpozději do 30. 9. 2020 (termín doručení), stejně jako
zapůjčena kopie diplomové práce. Lhůta podání kopie diplomové práce do soutěže může být prodloužena do 15. 10. 2020 po vzájemné dohodě.

Vyhlášení výsledků a předání odměn (symbolických šeků) ve společnosti CRYTUR, spol. s r.o.: poslední týden v listopadu 2020 (bude upřesněno v průběhu soutěže).

Odměny
1. místo – 30 000 Kč student + 10 000 Kč vedoucí práce
2. místo – 25 000 Kč student + 5 000 Kč vedoucí práce
3. místo – 20 000 Kč student + 5 000 Kč vedoucí práce

Vyhlášení vítězů a předání odměn (symbolických šeků) proběhne ve společnosti CRYTUR, spol. s r.o. Finanční částka ve výši uvedené na šeku bude vítězům vyplacena převodem na účet, jehož identifikaci sdělí výherce po vyhlášení pořadateli písemnou formou.

Podmínky účasti
Soutěže se může zúčastnit každý řádný student české nebo slovenské vysoké školy (dále jen účastník), který vyplní přihlášku a splní kvalifikační podmínky uvedené dále v tomto odstavci.
• zaměření magisterského studia a diplomové práce na materiálové vědy (studium fyzikálních a chemických vlastností materiálů, technologie zpracování a přípravy materiálů, uplatnění
materiálů ve fyzikálních oborech apod.);
• předložení diplomové práce k obhajobě na některé z českých a slovenských vysokých škol;
termín obhajoby práce v období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2020;
• vypracování přihlašované diplomové práce v českém, slovenském nebo anglickém jazyce;
• přiložení následujících příloh k vlastní přihlášce: čestné prohlášení, že přihlašovaná práce byla vypracována samostatně a práce není v konfliktu s autorským zákonem, vyjádření vedoucího diplomové práce na maximálně 1 stranu A4 (stručný popis výsledků práce, prokázání přínosu práce, možnosti využití práce) a 1 výtisk diplomové práce v českém, slovenském nebo anglickém jazyce (postačuje v kroužkové vazbě)

Leták zde.

Pravidla a podmínky zde.

Více článků

Přehled všech článků