Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

Soutěž nakladatelství Academia

Nakladatelství Academia vyhlašuje  9. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce. Soutěž je určena pro magisterské práce obhájené v termínu 15. 10. 2019–31. 10. 2020, které získaly nebo získají známku výborně.

8. 10. 2020

Uzávěrka soutěže je 10. 11. 2020. Veškeré další podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách Nakladatelství Academia (http://www.academia.cz/studentska-soutez).

Cílem Studentské soutěže Nakladatelství Academia je upozornit širokou veřejnost na nejlepší magisterské práce a jejich talentované autory.

Více článků

Přehled všech článků