Studenti geografie z celé Evropy se sejdou v Česku, aby diskutovali o migraci

Česko bude v tomto roce hostit největší studentskou geografickou konferenci v Evropě. EGEA Annual Congress 2019 je výročním kongresem Evropské geografické asociace (EGEA), která sdružuje více než 3000 členů z téměř 90 evropských univerzit v třicítce evropských států.

13. 9. 2019 Martin Svatoň

Do Loučné nad Desnou v Jeseníkách se 16.–22. září sjede 250 studentů geografie z celé Evropy. Akci společně pořádají čeští studenti geografie z místních spolků EGEA Brno při Masarykově univerzitě a EGEA Praha při Univerzitě Karlově. Během sedmidenního kongresu je pro účastníky připraven bohatý odborný program – přednášky, semináře, tematické workshopy či exkurze. „Jako téma našeho kongresu jsme zvolili migraci. Účastníci se budou moci seznámit s historií poválečné migrace z českého pohraničí. Proto jsme jako místo konání kongresu vybrali právě Jeseníky, v jejichž okolí můžeme dopady nuceného vysídlení Němců sledovat dodnes. Kromě sociálních témat bude věnován prostor také tématům přírodní sféry, například migraci rostlin, či GIS, tak aby se mohli zúčastnit geografové všech odborností“ uvedl Petr Boucník, hlavní organizátor kongresu za EGEA Brno, absolvent Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Mimo odborného programu se rovněž uskuteční valné shromáždění, které je hlavním legislativním orgánem EGEA.

Záštitu nad akcí převzaly Česká geografická společnost, děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity, a také její Geografická sekce. „Jsem rád, že kongres posílí spolupráci studentů českých univerzit a věřím, že tato mezinárodní
akce přispěje k prohloubení dobrých vztahů mezi studenty zahraničních univerzit napříč Evropou“ napsal v udělené záštitě děkan Přírodovědecké fakulty MUNI doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, PhD. Kongres byl podpořen také Geografickým ústavem Přírodovědecké fakulty MUNI, společností ENVIPARTNER a studenty z EGEA Olomouc a EGEA Ostrava.

„Po dlouhé době se Výroční kongres uskuteční opět v Česku. Naposledy Výroční kongres pořádali v roce 1990 naši dnešní profesoři. V minulých letech jsme sice, jak EGEA Brno, tak EGEA Praha, pořádali kongres Východního regionu EGEA, a na podzim také Vědeckou konferenci v Brně věnovanou polárním oblastem, ale tyto akce se svou velikostí s letošním kongresem nedají vůbec srovnat. Přestože přípravy jsou náročné, jsme rádi, že jsme dostali možnost tuto akci zorganizovat. Obzvlášť letos, 30 let od sametové revoluce, je pro nás celoevropské setkání takovou velkou oslavou a připomínkou svobody“ řekl Vít Volný, hlavní organizátor kongresu za EGEA Praha, student Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Studentská geografická organizace EGEA vznikla v roce 1987 s cílem pomoci při sdílení poznatků z geografie a vytvořit mezinárodní síť studentů geografie a mladých geografů. „Geografie nabízí přístupy, jak lépe poznávat svět ve kterém žijeme a nacházet cesty, jak předcházet a řešit konflikty. Věříme v Evropskou myšlenku, kterou chápeme jako možnost k dosažení svobody, míru a rovných příležitostí, jako i společného porozumění“ uvedla Anna Feliksbrot, Event & PR Advisor Výkonného výboru EGEA a studentka Varšavské univerzity.

Více článků

Přehled všech článků