Studentská soutěž o vydání nejlepších magisterských diplomových prací knižně

Nakladatelství Academia vyhlašuje 11. ročník Studentské soutěže o vydání nejlepších magisterských diplomových prací knižně. Cílem soutěže je upozornit širokou veřejnost na nejlepší magisterské práce a jejich talentované autory. Do soutěže je možné přihlašovat diplomové práce, které si dle vašeho názoru zaslouží knižní vydání.

23. 10. 2022 Jana Procházková

Soutěž je určena pro magisterské práce obhájené v termínu od 16. 10. 2021 do 31. 10. 2022, uzávěrka soutěže je 15. 11. 2022.

Mezi autorem vítězného rukopisu a vyhlašovatelem soutěže bude uzavřena bezvýhradní licenční nakladatelská smlouva, v níž se vyhlašovatel soutěže zaváže, že rukopis na základě bezplatné licence poskytnuté mu autorem rukopisu vydá na své náklady do jednoho kalendářního roku od zveřejnění výhry jako neperiodickou publikaci v edici zřízené k tomuto účelu v minimálním nákladu 100 kusů. Publikace bude nabízena ve všech knihkupectvích Academia a na e-shopu Nakladatelství Academia. Autor obdrží minimálně 1 autorský výtisk. Autor bude moci svou práci či její část dále volně publikovat i v odborných zahraničních časopisech.

Další informace najdete na webu Soutěže a ceny.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.