Studentská soutěž o vydání rukopisu magisterské práce

Nakladatelství Academia, které je součástí Střediska společných činností Akademie věd České republiky, v. v. i., vyhlašuje jubilejní 10. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce.

17. 8. 2021 Jana Procházková

Cílem Studentské soutěže je upozornit širokou veřejnost na nejlepší magisterské práce a jejich talentované autory. Soutěž se týká diplomových prací z kategorií Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě a Humanitní a společenské vědy. Do těchto kategorií mohou vedoucí prací i kateder přihlašovat magisterské diplomové práce obhájené v období 1. 11. 2020 až 15. 10. 2021 s hodnocením výborně.

Porotci hodnotí nejen faktickou správnost práce, ale také čtivost a schopnost upoutat čtenáře. Vítězné diplomové práce budou vydány knižně pod hlavičkou Nakladatelství Academia a budou nabízeny ve všech knihkupectvích Academia a na e-shopu.

Uzávěrka soutěže je 31. října 2021. Podmínky přihlášeného rukopisu najdete na webu Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci, další podrobnosti jsou uvedeny na stránkách soutěže.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.