Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

Univerzitní eskalační semafor: ČERVENÁ

Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti.

12. 10. 2020

Budovy jsou uzavřeny, s výjimkou pro nutné personální zajištění provozu budov/správy IT/vedení HS/distanční výuky apod. Přístup do budov/laboratoří je samozřejmě umožněn při činnostech nezbytných pro zajištění kontinuálního chodu laboratoře a při neodkladné práci při řešení projektu/ů. 

Režim jednotlivých pracovišť na ústavech určuje vedoucí ústavu. 

Informace o provozní době jednotlivých děkanátních oddělení budou průběžně aktualizovány na webových stránkách těchto oddělení:

  • Studenti – provozní dobu studijního oddělení naleznete zde (studenti bakalářských a navazujících magisterských studijních programů) a zde (doktorské studium). V případě nejasností prosím studijní oddělení kontaktujte e-mailem.
  • Zaměstnanci  www.sci.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura.

Studentům je zakázán přístup do budov PřF MU, platí výjimky pro studenty zdravotnických studijních oboru pro praktickou výuku, dle usnesení vlády.

Knihovny jsou uzavřeny, distanční výdej i příjem knih bez možnosti zdržování se v prostorech knihovny je povolen. Vice na: http://knihovna.sci.muni.cz pro areál Kotlářská a https://kuk.muni.cz pro Univerzitní Kampus Bohunice.

Sportoviště, počítačové učebny, studovny, jsou uzavřeny.

Menzy v provozu mohou být vybrané provozovny – info na skm muni.

Pro výzkumné laboratoře platí zákaz vstupu veřejnosti, roušky povinné, omezení počtu osob dle platné legislativy.

Více článků

Přehled všech článků