Univerzitní eskalační semafor: ČERVENÁ

Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti.

12. 10. 2020

Budovy jsou uzavřeny, s výjimkou pro nutné personální zajištění provozu budov/správy IT/vedení HS/distanční výuky apod. Přístup do budov/laboratoří je samozřejmě umožněn při činnostech nezbytných pro zajištění kontinuálního chodu laboratoře a při neodkladné práci při řešení projektu/ů. 

Režim jednotlivých pracovišť na ústavech určuje vedoucí ústavu. 

Informace o provozní době jednotlivých děkanátních oddělení budou průběžně aktualizovány na webových stránkách těchto oddělení:

  • Studenti – provozní dobu studijního oddělení naleznete zde (studenti bakalářských a navazujících magisterských studijních programů) a zde (doktorské studium). V případě nejasností prosím studijní oddělení kontaktujte e-mailem.
  • Zaměstnanci  www.sci.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura.

Studentům je zakázán přístup do budov PřF MU, platí výjimky pro studenty zdravotnických studijních oboru pro praktickou výuku, dle usnesení vlády.

Knihovny jsou uzavřeny, distanční výdej i příjem knih bez možnosti zdržování se v prostorech knihovny je povolen. Vice na: http://knihovna.sci.muni.cz pro areál Kotlářská a https://kuk.muni.cz pro Univerzitní Kampus Bohunice.

Sportoviště, počítačové učebny, studovny, jsou uzavřeny.

Menzy v provozu mohou být vybrané provozovny – info na skm muni.

Pro výzkumné laboratoře platí zákaz vstupu veřejnosti, roušky povinné, omezení počtu osob dle platné legislativy.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.