Via Chimica

Za objevem, který změní svět, může stát i vysokoškolský student či studentka. I proto vznikla nová cena Via Chimica, kterou mladým talentům v oboru chemie uděluje Nadace Experientia ve spolupráci s Učenou společností České republiky. Do soutěže se mohou hlásit studenti českých vysokých škol v bakalářském nebo magisterském studiu, kteří mají skvělou originální studentskou práci v oboru chemie.

9. 12. 2021 Jana Procházková

Do soutěže o cenu Via Chimica se hlásíte s jednou originální prací. Součástí přihlášky je abstrakt, originální výzkumná práce (může to být odborný článek, popř. bakalářská práce, studentská práce či studie vytvořená výhradně pro účely ceny), popularizační text vycházející z přiložené práce (1–2 normostrany; text by měl by být napsán, jako kdyby byl určen například do časopisu Vesmír) a vyjádření školitele práce. Hodnotí se především originalita přihlášené práce a váš přínos na ní. Důležitým kritériem je i kvalita vědeckého i popularizačního textu. Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2022. Laureát ceny Via Chimica dostane od Nadace Experientia osobní prémii ve výši 50 000 Kč.

Další informace o soutěži najdete na webu Soutěže a ceny.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.