Volby do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty MU

Milé kolegyně, milí kolegové, vážení akademičtí pracovníci a studenti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity,

Pokud Vás zajímá dění na fakultě včetně jejího dalšího směřování a rádi byste chtěli mít možnost ho aktivně ovlivňovat, rád bych Vás povzbudil k aktivnímu se zapojení v rámci probíhajícího sběru kandidatur pro volbu do akademické a studentské komory Akademického senátu PřF MU.

Formu a způsob podání kandidatur určuje Volební řád AS PřF MU, kdy veškeré další potřebné informace naleznete ve volební aplikaci Informačního systému.

Za Volební a mandátovou komisi AS PřF MU
David Kruml

17. 5. 2023 Jan Lochman David Kruml

Důležité informace a termíny:

  • Účinnost mandátů nově zvolených zástupců bude 15. září 2023 až 14. září 2026.
  • Přijímání kandidatur probíhá v období 2. května 2023 až 23. května 2023.
  • Podávání kandidatur se řídí článkem 9 Volebního řádu AS PřF MU, z nějž například vyplývá:
    • Kandidatury jsou podávány písemně z účtu kandidáta v Informačním systému na adresu Volební komise AS PřF volebni.komise@sci.muni.cz.
    • Povinnou součástí kandidatury je veřejný volební program včetně prohlášení o členství nebo pracovních aktivitách v organizacích mimo MU.
    • Volební program bude vyvěšen ve volební aplikaci. Preferujeme jeho zaslání v prosté textové formě v těle dopisu s využitím jednoduchého html formátování.
  • Hlasování probíhá elektronicky v období od 5. června 2023 do 18. června 2023.

Volby organizuje a řídí v souladu s volebním řádem Volební a mandátová komise Senátu. Pro komunikaci s touto komisí používejte výhradně elektronickou poštu odesílanou prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity na e-mailovou adresu volebni.komise@sci.muni.cz.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.