Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.


Office: pav. 04/02021
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 7228
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.., narozen 24. července 1977 v Šumperku
Pracoviště
 • Geografický ústav
  Přírodovědecká fakulta
  Masarykova universita
  Kotlářská 2
  611 37 Brno
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007: Ph.D. z oboru Regionální geografie a regionální rozvoj (GÚ, PřF, MU), disertace na téma "Dopravní charakteristiky venkovského prostoru"
 • 2000: Mgr. z oboru Geografie (GÚ, PřF, MU)
Přehled zaměstnání
 • od 2007: Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita - odborný asistent
 • 2003 - 2007: Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita - odborný pracovník
 • 2001 - 2003: GaREP, s.r.o. - odborný pracovník
 • 2000 - 2001: Magistrát města Brna, odbor dopravy - samostatný referent
Pedagogická činnost
 • Výuka (profilové přednášky: Geografie dopravy, Dopravní systémy, Každodenní mobilita, Geografické souvislosti letecké dopravy; další přednášky: Humánní geografie, Geografie cestovního ruchu, Aplikace v regionální a sociální geografii)
 • Školitel – vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • Grant GA ČR č. GA17-16097S Prostorová nespravedlnost automobilitních technologií (r. 2017-19, hlavní řešitel)
 • Grant HORIZON 2020 č. 730844 Governance of the Interoperability Framework for Rail and Intermodal Mobility (r. 2016-2018, člen týmu)
 • Grant TA ČR č. TD03000061 Význam regionálních terminálů vysokorychlostních tratí pro hustotu dopravních proudů (r. 2016-2017, člen týmu)
 • Grant TA ČR č. TD020010 Optimalizace a zefektivnění zadávání a kontroly veřejných soutěží v osobní železniční dopravě v ČR v kontextu spol. politik EU (r. 2014-15, člen týmu)
 • Grant TA ČR č. TD010063 Optimalizace regulace konkurenčního prostředí v železniční osobní a nákladní dopravě v ČR (r. 2012-13, člen týmu)
 • Grant GA ČR č. 205/09/P256 Letecká doprava a její změny v ČR a v regionu střední Evropy (r. 2009-11, hlavní řešitel)
Univerzitní aktivity
 • 2011 - 2017: člen Akademického senátu PřF MU
Ocenění vědeckou komunitou
 • Člen redakční rady časopisu Bulletin of Geography. Socio-economic Series.
Vybrané publikace
 • MULÍČEK, Ondřej, Robert OSMAN a Daniel SEIDENGLANZ. Time-space Rhythms of the City – The Industrial and Post-industrial Brno. Environment and Planning A, SAGE, 2016, roč. 48, č. 1, s. 115-131. ISSN 0308-518X. doi:10.1177/0308518X15594809. Abstrakt Celý článek info
 • SEIDENGLANZ, Daniel, Martin KVIZDA, Tomáš NIGRIN, Zdeněk TOMEŠ a Jiří DUJKA. Czechoslovak light rail - Legacy of socialist urbanism or opportunity for the future? Journal of Transport Geography, Oxford: Elsevier, 2016, roč. 54, June, s. 414-429. ISSN 0966-6923. doi:10.1016/j.jtrangeo.2016.02.011. URL info
 • OSMAN, Robert, Daniel SEIDENGLANZ a Ondřej MULÍČEK. Urban Place as a Heterochronotopia: A Case Study of a Brno Locality. Sociologický časopis, AV ČR, Sociologický ústav, 2016, roč. 52, č. 6, s. 927-962. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2016.52.6.291. URL info
 • MULÍČEK, Ondřej, Robert OSMAN a Daniel SEIDENGLANZ. Urban rhythms: A chronotopic approach to urban timespace. Time & Society, SAGE, 2015, roč. 24, č. 3, s. 304-325. ISSN 0961-463X. doi:10.1177/0961463X14535905. Abstrakt Celý článek info
 • KVIZDA, Martin, Rostislav STANĚK, Tomáš HORÁČEK, Kamil NEJEZCHLEB, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ a Zdeněk TOMEŠ. Metodika pro kontrolu veřejných soutěží v osobní železniční dopravě a detekce porušení pravidel. 2015. URL info
 • NIGRIN, Tomáš, Martin KVIZDA, Zdeněk TOMEŠ, Daniel SEIDENGLANZ a Tomáš HORÁČEK. Metodika výběrových řízení na veřejnou železniční dopravu v České republice. 2015. URL info
 • SEIDENGLANZ, Daniel, Tomáš NIGRIN a Jiří DUJKA. Regional railway transport in Czech, Austrian and German decentralised and regionalised transport markets. Národohospodářský obzor – Review of Economic Perspectives, Brno: Masaryk University, 2015, roč. 15, č. 4, s. 431-450. ISSN 1213-2446. doi:10.1515/revecp-2015-0029. URL info
 • KVIZDA, Martin a Daniel SEIDENGLANZ. Out of Prague: A week-long intermodal shift from air to rail transport after Iceland’s Eyjafjallajökull erupted in 2010. Journal of Transport Geography, Oxford: Elsevier, 2014, roč. 37, May 2014, s. 102-111. ISSN 0966-6923. doi:10.1016/j.jtrangeo.2014.04.014. URL info
 • SEIDENGLANZ, Daniel, Filip CHVÁTAL a Kateřina NEDVĚDOVÁ. Comparison of Urban and Suburban Rail Transport in Germany and in the Czech Republic. Národohospodářský obzor, Masarykova univerzita; De Gruyter Open Ltd, 2014, roč. 14, č. 2, s. 165-194. ISSN 1213-2446. doi:10.2478/revecp-2014-0009. URL info
 • SEIDENGLANZ, Daniel. Transport geography in the Czech Republic and Slovakia. Journal of Transport Geography, Oxford: Elsevier, 2014, roč. 41, December, s. 350-352. ISSN 0966-6923. doi:10.1016/j.jtrangeo.2014.09.001. URL info
 • TOMEŠ, Zdeněk, Martin KVIZDA, Tomáš NIGRIN a Daniel SEIDENGLANZ. Competition in the railway passenger market in the Czech Republic. Research in Transportation Economics, UK: Elsevier, 2014, Volume 48, December, s. 270-276. ISSN 0739-8859. doi:10.1016/j.retrec.2014.09.052. URL info
 • MULÍČEK, Ondřej, Robert OSMAN a Daniel SEIDENGLANZ. Imaginace a reprezentace prostoru v každodenní zkušenosti. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, AV ČR, Sociologický ústav, 2013, roč. 49, č. 5, s. 781-810. ISSN 0038-0288. URL info

11. 9. 2017