doc. Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Associate professor, Department of Educational Sciences


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. C/C.415
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5308
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Martin Sedláček, Ph.D.
Department/Faculty/University
 • Department of Educational Sciences
  Faculty of Arts
  Masaryk University
  Building B1, First floor, Room n. 13
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno Czech Republic
  msedlace@phil.muni.cz
Function, current position
 • Assistant Professor
Education and academic qualifications
 • 2009: Ph.D. in Education
  Department of Educational Sciences, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
  2004: MA in Education and History
  Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
Professional experience
 • 2010-present: Assistant Professor at Department of Educational Sciences FF MU
  2005-2009: Researcher at Department of Educational Sciences FF MU
Teaching activities
 • Quantitative Research
  Analysis of Quantitative data
  Management of Education Processes
Research activities
 • 2017 - 2019:
  Team Member, On the Relationship between Characteristics of Classroom Discourse and Student Achievement (GA ČR, GA17-03643S).
  2013-2016:
  Team Member, Teacher and students in dialogic teaching, Czech Science Foundation grant No. GA13-23578S
  2013-2014:
  Team Member, Professional learning through feedback and reflection (PROFLEC) (Projekt Comenius: 528356-LLP-2012-CH-Comenius-CMP)
  2010-2013:
  Team Member, Processes of Organizational Learning and their Leadership and Management in Schools (GAP407/10/1197)
  2007-2009:
  Team Member, Czech School Head Teachers and their Personal and Professional Path Developement (GA406/07/0845)
Professional stays abroad
 • 2006/01/01 – 2006/03/31: University of London, London, Erasmus Mundus, GBR
  Management Development Centre,Institute of Education, University of London, UK
Other academic activities, research projects, grants
 • 2015 - present: Member of Editorial board of journal Studia paedagogica
Major publications
 • SEDLÁČEK, Martin a Klára ŠEĎOVÁ. Are student engagement and peer relationships connected to student participation in classroom talk? Learning, Culture and Social Interaction. Elsevier, 2020, roč. 26, September, s. 1-12. ISSN 2210-6561. doi:10.1016/j.lcsi.2020.100411. URL info
 • SEDLÁČEK, Martin. První učitel : K roli ředitele školy v pedagogickém vedení. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 181 s. První vydání. ISBN 978-80-210-9718-6. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK, Martin MAJCÍK a Jana NAVRÁTILOVÁ. Výuková komunikace. Brno: Muni press, 2019. 175 s. 1. ISBN 978-80-210-9529-8. info
 • SEDLÁČEK, Martin a Klára ŠEĎOVÁ. How many are talking? The role of collectivity in dialogic teaching. International Journal of Educational Research. 2017, roč. 85, č. 2017, s. 99-108. ISSN 0883-0355. doi:10.1016/j.ijer.2017.07.001. info
 • ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana, Klára ŠEĎOVÁ, Martin SEDLÁČEK a Roman ŠVAŘÍČEK. Problém účelnosti v dialogickém vyučování. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova, 2017, roč. 67, č. 3, s. 247-278. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2017.768. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Martin SEDLÁČEK a Roman ŠVAŘÍČEK. Teacher professional development as a means of transforming student classroom talk. Teaching and Teacher Education. Oxford: Pergamon Press, 2016, roč. 57, July, s. 14-25. ISSN 0742-051X. doi:10.1016/j.tate.2016.03.005. Full text info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Action Research as a Means to Change Classroom Discourse. In International Council on Education for Teaching (ICET), 59th World Assembly, Challenging disparities in education, Naruto University of Education, 19.-22. 6. 2015, Tokushima, Japan. 2015. URL info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Martin SEDLÁČEK. Žákovská participace jako předmět akčního výzkumu. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 20, č. 2, s. 33-58. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2015-2-3. URL Digitální knihovna FF MU info
 • SEDLÁČEK, Martin a Klára ŠEĎOVÁ. Komunikace ve školní třídě a žákovské učení. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2015, roč. 9, č. 1, s. 83-101. ISSN 1802-4637. URL info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Milan POL a Martin SEDLÁČEK. Souhrnná zpráva mapující pedagogické vedení ředitelů základních škol v ČR. Praha, 2015. 49 s. Mezinárodní šetření Talis 2013. ISBN 978-80-88087-04-5. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ a Martin SEDLÁČEK. Troubles with Dialogic Teaching. How to Situate Dialogue Back in Classrooms. In European Conference on Educational Research: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe, Porto, Portugal, 1-6 September 2014. 2014. 2014. info
 • SEDLÁČEK, Martin. Charakteristiky výukové komunikace a jejich vliv na žákovské učení. In Konference České asociace pedagogického výzkumu 2014 v Olomouci, Olomouc, 8-10. 9. 2014. 2014. URL info
 • SEDLÁČEK, Martin. Student Engagement: The Most Important Factor Affecting Pupil. In Symposium on dialogic teaching, Brno, 13. 10. 2014. 2014. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. On the Way to Dialogic Teaching: Action Research as a Means to Change Classroom Discourse. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 4, s. 9-43. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2014-4-2. Digitální knihovna FF MU Full text info
 • SEDLÁČEK, Martin. Headteachers’ professional careers: a Czech perspective. In 3rd International Conference - School Management in Theory and Practice - Professional Development of Heads. Conference NIDV. MŠMT. Prague. 2014. info
 • SEDLÁČEK, Martin, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Petr NOVOTNÝ. Internal setting and organizational learning in schools. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 4, s. 75-92. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2013-4-5. Digitální knihovna FF info
 • SEDLÁČEK, Martin, Milan POL, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ a Petr NOVOTNÝ. Organizační učení v realitě života školy: impulzy, témata, strategie řízení. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 2, s. 27-49. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2012-2-3. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. On research of Czech headteachers life and professional careers. In International Congress for School Effectiveness and Improvement, Vancouver. 2009. info
 • SEDLÁČEK, Martin. Řízení školy na vesnici: Případová studie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia Paedagogica, U13, Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2009, LVI/13, č. 1, s. 85-101, 16 s. ISSN 1211-6971. info
 • POL, Milan, Martin SEDLÁČEK, Petr NOVOTNÝ a Lenka HLOUŠKOVÁ. Úvodní fáze profesní dráhy ředitelů základních škol. Studia paedagogica. Brno: MU, 2009, roč. 14, č. 1, s. 109-127. ISSN 1803-7437. info
 • SEDLÁČEK, Martin. Analýza dat v kvalitativním výzkumu. In Veřejná přednáška pro doktorské studenty. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 2009. info
 • SEDLÁČEK, Martin. Jak na to? Metodologie výzkumu v pedagogickcých vědách. In Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií. Veřejná přednáška. 2009. info
 • KALDESTAD, Ola Hoff, Milan POL a Martin SEDLÁČEK. Vybrané otázky školského managementu. Norská perspektiva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 149 s. ISBN 978-80-210-5078-5. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. The Curricular Reform in Czech Schools. Sustainable Change? In Education with a Moral Purpose. Educational Leadership, Management and Governance for Sustainable Future. 2008. vyd. Uppsala: Uppsala Universitet, 2008. s. 114-132, 182 s. ISBN 978-91-506-2031-3. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Určující momenty ve vývoji životní a profesní dráhy ředitelů škol. In Konference České asociace pedagogického výzkumu, Hradec Králové. 2008. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Decisive moments in the development of life and professional careers of Czech headteachers. In European Conference of Educational Research, Goteborg. 2008. info
 • SEDLÁČEK, Martin. Řízení základní školy. Perspektiva případových studií práce ředitelů. Brno, 175 s. Dizertační prác. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 175 s. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman, Klára ŠEĎOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Martin SEDLÁČEK a Karel ČERVENKA. Kvalitativní přístup v pedagogických vědách: doktorský seminář při 15. konferenci ČAPV 2007. 2007. info
 • HLOUŠKOVÁ, Lenka, Milan POL, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. History of the Support to Career Development of Headteachers. In Guidance and diversity: research and application. International conference. 2007. info
 • SEDLÁČEK, Martin. Případová studie. In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 207. vyd. Praha: Portál, 2007. s. 96-112, 16 s. První. ISBN 978-80-7367-313-0. info
 • SEDLÁČEK, Martin. Škola a její ředitel. Pohled na ředitelskou profesi očima případové studie. In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. s. 287-312, 25 s. První. ISBN 978-80-7367-313-0. info
 • SEDLÁČEK, Martin. Ohniskové skupiny a skupinový rozhovor. In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. s. 184-192, 8 s. První. ISBN 978-80-7367-313-0. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Práce ředitelů škol v kontextu současné reformy. 2007. info
 • SEDLÁČEK, Martin. Ředitelé českých základních škol. In Zborník príspevkov z VIII. ročníka stretnutí „Študentské fórum. Bratislava: Universita Komenského, 2006. s. 96-102, 6 s. ISBN 80-969146-5-0. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Martin SEDLÁČEK a Jiří ZOUNEK. K sociálním souvislostem kultury školy. Vnitřní a vnější aspekty chodu školy. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2005, roč. 2004, č. 4, s. 16-24. ISSN 1211-4669. info
 • SEDLÁČEK, Martin. Heads of Czech school. From a initial stage of a research project. In Dealing with Diversity: a Key Issue for Educational Management. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 49-51. ISBN 80-210-3821-7. info
 • SEDLÁČEK, Martin. ENIRDEM. Nosná platforma pro mnohostranný rozvoj školského managementu. Pedagogika. Praha: PedF UK, 2005, roc. 55, č. 2, s. 176-180. ISSN 0031-3815. info
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Martin SEDLÁČEK a Jiří ZOUNEK. Vnitřní a vnější souvislosti fungování školy a její kultury. Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2004, U9, č. 1, s. 49-58, 9 s. ISSN 1211-6971. info
 • POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Demokracie v české škole - z úvodu výzkumného projektu. In Wiegerová, A, (ed.): Kvalita života v škole v centre pozornosti výzkumných projektov. Bratislava: Univerzita Komenského, 2004. s. 59-68, 9 s. ISBN 80-969146-2-6. info
 • SEDLÁČEK, Martin. On Internal Conditions of School Operation. Decision-making processes at Czech Schools. In Leadership and School Culture. Proceedings of the International Conference ENIRDEM 2004. Helsinky: University of Helsinki, 2004. s. 132-140, 8 s. info
 • SEDLÁČEK, Martin. Srovnání stanovených vzdělávacích cílů s výsledky vzdělávání na vybraných gymnáziích ve vyučovacím předmětu dějepis. Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2004, U9, č. 1, s. 161-167. ISSN 1211-6971. info
 • SEDLÁČEK, Martin. K výsledkům výzkumu. Srovnávací analýza výsledků vzdělávání. In Sborník z konference „Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů DSP. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. s. 49-54, 5 s. ISBN 80-7220-163-8. info

2017/05/25

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.