prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.''
  Narozen 11. dubna 1951'
  Rozvedený, 4 děti'
  Více na: http://www.recetox.muni.cz/ivan-holoubek/

  http://recetox.muni.cz/index.php?pg=personalni-zazemi&pid=1

Pracoviště
 • RECETOX - Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
  Přírodovědecká fakulta
  Masarykova univerzita
  Kamenice 126/3
  625 00 Brno
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • Ředitel Centra, Profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1998 - Profesor - Chemie a technologie ochrany životního prostředí, CHF VUT Brno
 • 1990 – Docent - Vědy o životním prostředí, Karlova univerzita, Praha
 • 1987 - CSc. - Ekologie, Karlova univerzita, Praha
 • 1977 - RNDr. - Analytická chemie, UJEP, Brno
 • 1975 - Organická chemie, UJEP, Brno
Přehled zaměstnání
 • 2005 ¬– dosud - Ředitel Regionální POPs Centra pro střední a východní Evropu Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech
 • 2005 – dosud - Ředitel Národního POPs Centra ČR
 • 1995 – dosud - ředitel centra RECETOX při katedře Chemie životního prostředí a ekotoxikologie
 • 1993 – manažer projektu PHARE EU/Air/21
 • 1993 – dosud - jednatel TOCOEN, s.r.o. Brno
 • 1983 – dosud - Katedra ochrany životního prostředí, Masarykova universita, Brno, vedoucí katedry (katedra byla v roce 1995 přejmenována na katedru chemie životního prostředí a ekotoxikologie, od roku 2000 centrum RECETOX)
 • 1983 – 1990 - Katedra ochrany a tvorby životního prostředí, UJEP Brno, odborný asistent
 • 1977 – 1983 - Katedra organické chemie, UJEP, Brno, odborný asistent
 • 1976 – 1977 - Výzkumný ústav vodohospodářský, Brno, technický asistent
Pedagogická činnost
 • Přednášky:
 • Chemie životního prostředí I, II, III
 • Analýza rizik
 • Environmenální technologie
Vědeckovýzkumná činnost
 • Osud a vlivy chemických látek v prostředí
 • Hodnocení vlivů na životní prostředí
 • Hodnocení rizik
 • Persistentní toxické látky - zdroje, inventury, osud, vlivy, rizika, mezinárodní úmluvy
Akademické stáže
 • 1988 - Finsko (4 měsíce)
 • 1990 - FRG (2 týden)
 • 1990 - dosud - více než 100 krátkodobých pobytů (konference, workshopy..)
Univerzitní aktivity
 • Člen Vědecké rady PřF MU (od roku 2006)
 • Předseda oborové komise doktorského studia Chemie životního prostředí PřF MU Brno
 • Člen oborové rady doktorského studijního programu Chemie PřF MU Brno
 • Člen oborové komise doktorského studia Ekologie PřF MU Brno
 • Člen oborové komise doktorského studia Hydrobiologie PřF MU Brno
 • Člen oborové komise doktorského studia Ekotoxikologie PřF MU Brno
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen vědecké rady Masarykova onkologického ústavu (2001 – 2004)
 • Člen vědecké rady Chemické fakulty VUT Brno
 • Člen oborové rady doktorského studia Chemie a technologie ŽP, CHF VUT Brno
 • Člen oborové rady doktorského PGS Chemie a analýza potravin, VŠCHT Praha
 • Člen oborové rady doktorského PGS Chemie a technologie životního prostředí, Univerzita Pardubice
Ocenění vědeckou komunitou
 • Člen SETAC - Society of Environmental Chemistry and Toxicology
 • Člen SECOTOX - Society of Ecotoxicology and Chemical Safety, člen Scientific Board a regionálního výboru pro střední a východní Evropu
 • Člen Society for Risk Analysis
 • Člen Česká společnost chemická
 • Člen komise pro otázky životního prostředí Prezidia AV ČR
 • Člen Národního komitétu pro hodnocení vlivů na životní prostředí
 • Člen redakční rady časopisu Chemosphere
 • Člen redakční rady časopisu Environmental Science and Pollution Research
 • Člen redakční rady časopisu Acta Hydrobilogica et Hydrochimica
 • Člen redakční rady Fresenius Environmental Bulletin
 • Člen redakční rady časopisu Ochrana ovzduší
 • Expertní činnost:
 • UNEP/Stockholm Convention:
 • 2001 - 2002 - Regional co-ordinator of UNEP Chemicals/GEF Project “Regionally-based assessment of Persistent Toxic Substances - Region 3 – Europe
 • 2005 - 2008 – member of POPs Review Committee, SC
 • 2005 - 2006 – member of BAT/BEP expert group, SC
 • 2006 - 2007 – chair of Ad hoc Technical working group on the effectiveness evaluation of the SC on POPs
 • 2007 – 2008 – Chair of Regional Organisation Group for the evaluation of the POPs monitoring in the Central and Eastern Europe and Central Asia
 • GEF:
 • 2009 - Analysis of Scientific and Technical Aspects of the Stockholm Convention NIP Inventories
 • UN/ECE:
 • 1991 – 1994 - Member of Task Force on Persistent Organic Pollutants
 • 1993 - 1998 - Member of Task Force on Emission Inventories
 • 1995 – 1997 - Member of Ad Hoc Preparatory Working Group on Persistent Organic Pollutants
 • 2000 – until now - Member of Task Force on Measurement and Modeling
 • 2006 – until now - Task Force on Hemispheric Modeling
 • UNIDO:
 • 2002 - 2004 - National Co-ordinator of UNIDO/GEF Project “Enabling activities to facilitate early action in the implementation of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs Convention) in Czech Republic“
 • 2003 - 2011 - UNIDO/GEF Projects “Enabling activities to facilitate early action in the implementation of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs Convention) in Armenia, Croatia, Egypt, Hungary, Macedonia, Oman, Serbia and Montenegro, Slovakia, Izrael - training courses, development of NIP
 • UNDP:
 • 2008 – Consultant of the project Preparation of Study on Establishment of an Efficient and Sustainable System for Pesticide Packaging Waste Management in the Prespa Region, Republic of Macedonia.
Vybrané publikace
 • MBENGUE, Saliou, Norbert SERFOZO, Jaroslav SCHWARZ, Nadezda ZIKOVA, Adela SMEJKALOVA HOLUBOVA a Ivan HOLOUBEK. Characterization of Equivalent Black Carbon at a regional background site in Central Europe: Variability and source apportionment. Environmental Pollution. Oxford: Elsevier Sci Ltd, 2020, roč. 260, May 2020, s. 1-11. ISSN 0269-7491. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2019.113771. URL info
 • MBENGUE, Saliou, Michal FUSEK, Jaroslav SCHWARZ, Petr VODICKA, Adela SMEJKALOVA HOLUBOVA a Ivan HOLOUBEK. Four years of highly time resolved measurements of elemental and organic carbon at a rural background site in Central Europe. Atmospheric Environment. OXFORD (ENGLAND): Pergamon Press, 2018, roč. 182, June, s. 335-346. ISSN 1352-2310. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.atrnosenv.2018.03.056. URL info
 • HOLOUBEK, Ivan a Jana KLÁNOVÁ. Spatial and temporal trends of global, regional and local POPs distribution. In The fate of persistent organic pollutants in the environment. První. Dordrecht, Netherlands: Springer, 2008, s. 219-228. ISBN 978-1-4020-6641-2. info
 • WEBER, R., C. GAUS, M. TYSKLIND, P. JOHNSTON, M. FORTER, H. HOLLERT, E. HEINISCH, Ivan HOLOUBEK, M. LLOYD-SMITH, S. MASUNAGA, P. MOCARELLI, D. SANTILLO, N. SEYKE, R. SIMONS, J.P.M. TORRES, M. VERTA, G. VARBELLOW, J. VIJGEN, A. WATSON, P. COSTNER, J. WOELZ, P. WYCISK a M. ZENNEGG. Dioxin- and POP-contaminated sites-contemporary and future relevance and challenges. Environmental Science and Pollution Research. Heidelberg: Springer, 2008, roč. 15, č. 5, 7 s. ISSN 0944-1344. info
 • HOLOUBEK, Ivan a Jana KLÁNOVÁ. POPs air studies in Central and Southeastern Europe (RECETOX Activities). In Persistent Organic Pollutants (POPs) in the European Atmosphere: An Updated Overview. 2007. info

2. 3. 2011

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.