10th year of the Student Competition for the publication of the manuscript of the master's thesis

The Academia Publishing House, which is part of the Center for Joint Activities of the Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v. I., announces the jubilee 10th year of the Student Competition for the publication of a manuscript of a master's thesis

17 Aug 2021 Jana Procházková

Cílem Studentské soutěže je upozornit širokou veřejnost na nejlepší magisterské práce a jejich talentované autory. Soutěž se týká diplomových prací z kategorií Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě a Humanitní a společenské vědy. Do těchto kategorií mohou vedoucí prací i kateder přihlašovat magisterské diplomové práce obhájené v období 1. 11. 2020 až 15. 10. 2021 s hodnocením výborně.

Porotci hodnotí nejen faktickou správnost práce, ale také čtivost a schopnost upoutat čtenáře. Vítězné diplomové práce budou vydány knižně pod hlavičkou Nakladatelství Academia a budou nabízeny ve všech knihkupectvích Academia a na e-shopu.

Uzávěrka soutěže je 31. října 2021. Podmínky přihlášeného rukopisu najdete na webu Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci, další podrobnosti jsou uvedeny na stránkách soutěže.


More articles

All articles

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.