Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Vývoj psychoterapeutů a výzkum terapeutického procesu

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/A/1160/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Předkládaný projekt má dvě linie. První linie se zaměřuje na zkoumání profesního vývoje psychoterapeutů, konkrétně na utváření osobního psychoterapeutického přístupu u začínajících terapeutů. Tato linie navazuje na dřívější studie (Řiháček, Danelová a Čermák, 2012; Řiháček a Danelová, in press) a také na další (zatím nepublikované) výsledky výzkumu, které ukazují osobní terapeutický přístup jako centrální koncept ve vývoji psychoterapeutů. V rámci této linie budou realizovány dvě dílčí kvalitativní studie zaměřující se na vývoj osobního terapeutického přístupu u adeptů terapeutického směru SUR a u frekventantů integrativního výcviku. Druhá linie se zaměřuje na intenzivní zkoumání terapeutického procesu z perspektivy konceptu „relational mind“. Tato linie bude využívat záznamů z reálných terapeutických sezení a následných rozhovorů s klientem a terapeutem, které budou analyzovány metodami dialogické sekvenční analýzy a zakotvené teorie. Z projektových prostředků budou dále podpořeny také další studentské projekty z oblasti výzkumu psychoterapie (ověření psychometrických charakteristik dotazníků CORE-OM, ORS a WAI a výzkum tzv. master therapists).

Publications

Total number of publications: 9