Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Vývoj metod pro rozpoznání nadání - první krok v procesu jejich efektivního vzdělávání

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/A/1190/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Přesná diagnostika je prvním a nezbytným krokem v procesu péče o mimořádně nadané děti. Přesto je v České republice stále citelný nedostatek kvalitních diagnostických nástrojů, které by bylo možné pro tento účel využít. Z těchto důvodů byl v rámci specifického výzkumu z minulých let vyvinut Test pro vyhledávání nadaných žáků v matematice (TIM) a adaptována posuzovací škála GRS-S, která může být používána např. jako screeningový nástroj pro pedagogy. Tento projekt navazuje na tyto aktivity a snaží se je dále rozšiřovat v aplikačním i výzkumném kontextu. Tyto činnosti zahrnují např. rozšíření funkcí vyhodnocovacího on-line prostředí testu TIM, jeho ověření v odlišných jazykových a kulturních prostředích (např. Slovensko, Polsko, Indie atd.) či zjištění jeho souvislosti s dalšími diagnostickými nástroji (WJ IE II COG, ROKF). V případě škály GRS-S půjde především o další výzkumná ověřování – srovnání výsledků posouzení pedagogů a rodičů, validizace s inteligenčním testem WJ IE II COG, ověření souvislosti s emočními charakteristikami posuzovaného dítěte apod.

Publications

Total number of publications: 2