Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Komunikace v medicíně a v psychoterapii

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Social Studies. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/A/0888/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt má dvě samostatné části, které se zaměřují na různé aspekty komunikace mezi klientem/pacientem a odborníkem v kontextu medicíny a psychoterapie. První část se věnuje medicínsky nevysvětleným somatickým symptomům (MUSS) a jejich souvislostem s osobností pacienta a s kvalitou komunikace lékař-pacient. Druhá část se pak věnuje problematice vedlejších účinků psychoterapie a předčasného ukončení psychoterapie, a zejména prediktorům těchto jevů na straně klienta. V obou částech projektu jsou data získávána formou dotazníkového šetření.

Publications

Total number of publications: 6