Inovace výuky předmětu Anatomie na Fakultě sportovních studií (Anatomie pro sportovce)

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Sports Studies. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/FR/1061/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Inovace výuky předmětu Anatomie bp4008 a bk4008 a předmětu bp 1830 a bp 1839 Anatomie I a II je zaměřená na podporu praktických aspektů výuky. Plánované je zakoupení modelů svalstva a mozku, které umožní názornější výuku těchto témat a pomohou studentům učit se rozeznávat a pojmenovat jednotlivé struktury (např. svaly, šlachy a vazy).
Dále je plánované vytvoření přehledných elektronických studijních materiálů, obsahující jednotlivé kapitoly z anatomie člověka v požadovaném rozsahu.