Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.4.00/12.0036
Project Period
1/2011 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the ASCR, v. v. i.
University of Pardubice
Brno University of Technology
University of West Bohemia in Pilsen
National Heritage Office

V České památkové péči chybí nezávislá, interdisciplinární, informační a komunikační platforma umožňující rozvoj tohoto oboru. Proto v rámci projektu PPP PRO vznikne virtuální portál pro interdisciplinární obor ochrany památek a při FR UPa v Litomyšli také skutečné kontaktní Centrum pro památkovou péči (CPP). To bude poskytovat zástupcům aplikačního sektoru i veřejnosti podporu v oblasti spolupráce s akademickou sférou a konzultovat možnost jejich zapojení do sítě pro památkovou péči. Akademická sféra se v CPP bude prezentovat svými materiály s portfoliem nabídky aktivit vůči aplikační sféře.


Projekt se zaměří i na rozvoj kompetenčních schopností studentů oborů souvisejících s památkovou péčí důrazem na týmovou spolupráci, a to zejména v rámci seminářů a stáží.


Projekt svými aktivitami a výstupy položí základy networkingu v památkové péči, čímž přispěje ke zlepšení péče o kulturní dědictví v ČR a zároveň také k naplnění jednoho z cílů OP VK, posílení adaptability a flexibility LZ.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.