Bi6120 Rostlinné explantáty
Texty k přednáškám
Sylabus
Mikropropagace
Opylování in vitro
Embryogeneze
Fytohormony a růstové regulátory
Transformace rostlin - metody a využití
Sekundární metabolity
Kryoprezervace a uchování genetických zdrojů
Haploidní techniky: androgeneze, gynogeneze
Zajímavé odkazy
Obecné stránky a rozcestníky
Fytohormony u růstové regulátory

Množení rostlin in vitro

Saintpaulia ionantha - africká fialka
Komerční laboratoře
Botanické zahrady
Masožravé rostliny
Okrasné rostliny: Hosta sp.  funkie
Literatura
 
 
 
O těchto stránkách
Statistiky - navrcholu.cz
Poslední aktualizace - 22.1. 2010
Vítejte na stránkách kurzu Bi6120 Rostlinné explantáty, který nabízí katedra fyziologie a anatomie rostlin Přírodovědecké fakulty, Masarykovy univerzity v Brně.

Stránky tohoto kurzu mají umožnit studentům přístup k obrazovým, grafickým i textovým materiálům, které doplní a ilustrují informace prezentované na přednáškách a v laboratorních cvičeních.

     

 Saintpaulia ionantha Wendl

Praktikum
Sylabus
Úvod do praktika
Příprava živného média podle Murashige a Skooga
Nácvik práce ve sterilních podmínkách
Mikropropagace
Kalusové kultury
Oplození in vitro
Transformace segmentů listů tabáku
Izolace zygotických embryí
Indukce haploidních rostlin
Kultury nižších rostlin
Meristémové kultury
Mikrotuberizace
Somatická embryogeneze
Kryoprezervace
Indexace kultur
Sekundární metabolity
Kontrola protokolů a zápočet
Vyučující
RNDr. Jaroslava Dubová, CSc.
Wembaster
Na svém emailu uvítám Vaše připomínky, upozornění na chyby a jakoukoliv spolupráci při tvorbě těchto stránek

Josef Hájek