KURZ POLÁRNÍ EKOLOGIE

GEoVĚDY

Search: 

NOVINKY    PODPORA    PARTNEŘI    TÉMATA    O NÁS


KURZ POLÁRNÍ EKOLOGIE – GEOVĚDY 2015 - 2016

Kurz polární ekologie – geovědy začíná v červenci 2015 a bude realizován na terénní stanici v Petuniabukta a výzkumné stanici v Longyearbyen nacházející se na souostroví Svalbard. Studenti českých a norských univerzit získají jedinečnou příležitost pracovat během relativně krátkého letního období v nedotčeném arktickém prostředí a uplatnit zkušenosti, získané v průběhu teoretické části kurzu.

 

Na letní aktivity bude navazovat dvoutýdenní zimní kurz, který se uskuteční na přelomu března a dubna 2016. Terénní práce a praktická výuka budou zaměřené na studium arktických zimních podmínek v okolí města Longyearbyen.

 

PŘEDCHÁZEJÍCÍ ZKUŠENOSTI

Realizace kurzu polárních geověd v letech 2015-2016 navazuje na naše předchozí zkušenosti s organizováním podobných kurzů, které probíhají již od roku 2011. Od tohoto okamžiku do současnosti se výukových kurzů zúčastnilo více než 100 studentů, z nichž v řadě případů vzniklo velké množství kvalitních studentských projektů a také několik diplomových a disertačních prací. Bližší informace je možné najít ve výzkumné zprávě shrnující aktivity letního kurzu 2014. Více zde »

PODPOŘENO:

logo

Copyright © 2015 - All Rights Reserved -

Template by OS Templates