KURZ POLÁRNÍ EKOLOGIE

GEoVĚDY

Search: 

NOVINKY    PODPORA    PARTNEŘI    TÉMATA    O NÁS

projeKt

   

Kurz polární ekologie – geovědy (NF-CZ07-ICP-1-032-2014) je finančně podporován z programu Norských fondů a fondů EHP v rámci kapitoly Spolupráce vysokých škol a stipendia (CZ07). Jedná se o společný projekt mezi Geografickým ústavem Masarykovy univerzity a Univerzitním centrem na Svalbardu (University Centre in Svalbard). V průběhu ročního trvání projektu budou pro české a norské studenty zorganizovány dva terénní kurzy na Svalbardu. Hlavním cílem projektu je propojit dvě komunity vysokoškolských studentů společnou praktickou výukou v zajímavém, ale náročném prostředí arktického souostroví. Získané nové zkušenosti umožní studentům rozvíjet další spolupráci a posílí zájem o výzkumy probíhající na obou partnerských univerzitách.


PODPOŘENO:

logo

Copyright © 2015 - All Rights Reserved -

Template by OS Templates