KURZ POLÁRNÍ EKOLOGIE

GEoVĚDY

Search: 

NOVINKY    PODPORA    PARTNEŘI    TÉMATA    O NÁS

tÉMATA


Kurz polární ekologie má společnou teoretickou část obsahující týdenní blok přednášek zaměřených na dílčí témata v rámci vybraných geovědních a biologických oborů. Během terénních aktivit jsou studenti rozděleni do menších skupin podle své specializace. Více informací o výzkumných skupinách je možné získat z posledního výukového kurzu a realizaci jednotlivých témat:
PODPOŘENO:

logo

Copyright © 2015 - All Rights Reserved -

Template by OS Templates