POLAR ECOLOGY COURSE

GEosciences

Search: 

HOME    SUPPORT    PARTNERS    TOPICS    ABOUT
 

WORKSHOP - SOUČASNÉ TRENDY V ČESKÉM POLÁRNÍM VÝZKUMU 2015

Workshop je pořádán v návaznosti na předchozí ročník  organizovaný Masarykovou univerzitou a má za cíl umožnit setkání především mladých vědců a studentů pracujících v oblastech Arktidy a Antarktidy. Deadline pro přihlášku je 13. listopad 2015. Přihlášky s abstraktem posílejte na emailovou adresu:     

CzechPolar@gmail.com

Abstrakt se musí vejít na jednu stranu A4 (font Times New Roman, velikost 12) včetně grafiky (tabulky, grafy, obrázky).  Abstrakt bude napsán v angličtině. Prezentace budou trvat 10+5 minut (prezentace+diskuze). Jednacím jazykem pro prezentaci je angličtina, případně čeština.

Začátek workshopu je plánován na 11:00. Workshop bude končit v odpoledních hodinách, přesný harmonogram bude oznámet po uzávěrce přihlášek (13.listopadu) a účastníci budou o detailním programu informováni emailem.
   


SUPPORTED BY:

logo

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - Centre for Polar Ecology

Template by OS Templates