6. ročník multioborové soutěže Bohatství Země

 

Přírodovědecká a Ekonomicko správní fakulta Masarykovy univerzity vyhlašují 6. ročník multioborové soutěže Bohatství Země

Soutěž je určena studentům středních škol, kteří se chtějí naučit a vyzkoušet si, jak zacházet se surovinami naší Země od počátku jejich těžby až po obchodování s nimi Úkolem soutěžních týmů bude navrhnout nejvhodnější způsob těžby nerostných surovin z pohledu technologie a ekonomické výhodnosti se zohledněním sociálních a environmentálních aspektů těžby.

Více informací na www.ugv.cz/bohatstvi zeme/

Mgr. Kateřina Zachovalová, Ph.D.


telefon: 549 49 7489, 770 158 186
e‑mail:

Sdílení události