Bi1050 - Biologická technika

Sylabus

Botanická část: Mikroreliéfová metoda - pozorování povrchu neprůhledných objektů: návod, prezentace
Projasňování rostlinného materiálu - pozorování vývoje embrya: návod, prezentace
Rychlá cytologická metoda - pozorování fází mitózy: návod, prezentace
Fázový kontrast - pozorování nebarvených objektů s malým kontrastem: návod, prezentace
Řezové preparáty, histologická a histochemická barvení: prezentace
Digitální mikrofotografie, základy zpracování obrazu a obrazové analýzy: prezentace, obrázky pro mikrofotografii a pro stanovení listové plochy